Werd de nationale vaccinatiecampagne vorige week nog op de korrel genomen wegens het trage tempo, dan is die nu op volle snelheid gekomen. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) acht het zelfs mogelijk dat heel Vlaanderen tegen de zomer is gevaccineerd tegen covid-19. 'Politici moeten optimistisch zijn', zegt emeritus hoogleraar huisartsengeneeskunde Jan De Maeseneer van de UGent. Hij maakt deel uit van de taskforce vaccinatie. 'Onze taak is het om alle wetenschappelijke argumenten af te wegen.'
...

Werd de nationale vaccinatiecampagne vorige week nog op de korrel genomen wegens het trage tempo, dan is die nu op volle snelheid gekomen. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) acht het zelfs mogelijk dat heel Vlaanderen tegen de zomer is gevaccineerd tegen covid-19. 'Politici moeten optimistisch zijn', zegt emeritus hoogleraar huisartsengeneeskunde Jan De Maeseneer van de UGent. Hij maakt deel uit van de taskforce vaccinatie. 'Onze taak is het om alle wetenschappelijke argumenten af te wegen.''Het rijk van de vrijheid' is in zicht, aldus minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). Bent u het met hem eens?Jan De Maeseneer: Ieder heeft zijn taalgebruik, en de minister produceerde met 'knuffelcontact' al het woord van 2020. In ieder geval kunnen mensen heel wat energie putten uit zulke woorden. Maar de minister zegt ook dat we er nog niet zijn. Morgen kan de info over de levering van een vaccin heel anders zijn dan vandaag.Hoe moeilijk is die evenwichtsoefening tussen hoop en realisme?De Maeseneer: Dit is een extreme test in communicatie. Wij wetenschappers zijn het gewoon om met onzekerheid om te gaan. Maar ik denk dat ook het publiek meer en meer begint te begrijpen dat de wereld niet zwart of wit is. Uiteraard zal er nog steeds flexibiliteit nodig zijn, zeker op lokaal vlak.Hoe bedoelt u?De Maeseneer: Er zullen altijd een aantal mensen zijn die niet tot in de vaccinatiecentra raken. Neem bedlegerige mensen. We kunnen hen thuis inenten, maar dat zal pas gaan als we een makkelijk transporteerbaar vaccin hebben, zoals hopelijk dat van AstraZeneca. In grotere steden moeten we bijvoorbeeld ook denken aan de daklozen. We mogen niemand vergeten.U zoekt naar de groep risicopatiënten tussen 45 en 64 jaar met onderliggende aandoeningen. Zij zouden al in maart aan de beurt komen. Hoe verloopt die speurtocht?De Maeseneer: Het gaat om ongeveer een miljoen mensen. We werken goed samen met de ziekenfondsen, huisartsen, apothekers en databanken zoals het Kankerregister om ze in kaart te brengen. Ondertussen hebben we beslist om ook de mensen tussen 18 en 44 jaar met chronische aandoeningen mee te nemen. Dat is ondersteund met een advies van de Hoge Gezondheidsraad. Het was vreemd dat iemand van 44 met suikerziekte geen voorrang zou krijgen, en iemand van 45 jaar met dezelfde aandoening wel.Hoe groot is de vrees voor een derde golf binnen de taskforce?De Maeseneer: Het is niet geruststellend dat de cijfers niet verder dalen. Maar we kunnen nog niet spreken van het vooruitzicht van een exponentiële stijging. Het is bang afwachten. Ondertussen moeten we hard inzetten op testen, contact- en brononderzoek en quarantaine.We horen dat sommige mensen zich niet willen laten testen om de verplichte quarantaine te ontlopen.De Maeseneer: Je moet een alternatief hebben voor mensen die door hun woonomstandigheden niet veilig in quarantaine kunnen gaan, mensen in een groot gezin of met een te kleine woonoppervlakte bijvoorbeeld. Dat kan door hen een quarantainehotelverblijf aan te bieden. In Aziatische landen is dat al ingeburgerd. Het heeft geen enkele zin dat mensen die besmet zijn, blijven werken en het virus zo verspreiden.