Eerder hadden sp.a en Open Vld naar aanleiding van de tiende verjaardag van de wet aangedrongen op een verruiming van de wet, maar de PS had toen terughoudend gereageerd uit vrees dat de wet zou worden teruggeschroefd. De PS wil dat het medisch korps beter ondersteund wordt en dat de capaciteit van de medische praktijken bij het levenseinde verbeterd wordt, zowel voor de palliatieve zorgen als voor euthanasie - opleiding, gespecialiseerde teams, ... De partij wijst er ook op dat in bepaalde ziekenhuizen en rusthuizen de vragen tot euthansie geblokkeerd worden of laattijdig geweigerd. "Sommigen verkiezen om op een natuurlijke wijze te sterven. Wij respecteren deze keuze", stelt PS-voorzitter Thierry Giet in een mededeling. "We vragen enkel dat ook dat het recht van degenen die euthanasie willen evenzeer gerespecteerd en gegarandeerd worden". "De huidige euthanasiewet werkt, maar er blijven nog uiterst pijnlijke situaties waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten", stelt senator-arts Philippe Mahoux, een van de vaders van de wet. (KAV)

Eerder hadden sp.a en Open Vld naar aanleiding van de tiende verjaardag van de wet aangedrongen op een verruiming van de wet, maar de PS had toen terughoudend gereageerd uit vrees dat de wet zou worden teruggeschroefd. De PS wil dat het medisch korps beter ondersteund wordt en dat de capaciteit van de medische praktijken bij het levenseinde verbeterd wordt, zowel voor de palliatieve zorgen als voor euthanasie - opleiding, gespecialiseerde teams, ... De partij wijst er ook op dat in bepaalde ziekenhuizen en rusthuizen de vragen tot euthansie geblokkeerd worden of laattijdig geweigerd. "Sommigen verkiezen om op een natuurlijke wijze te sterven. Wij respecteren deze keuze", stelt PS-voorzitter Thierry Giet in een mededeling. "We vragen enkel dat ook dat het recht van degenen die euthanasie willen evenzeer gerespecteerd en gegarandeerd worden". "De huidige euthanasiewet werkt, maar er blijven nog uiterst pijnlijke situaties waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten", stelt senator-arts Philippe Mahoux, een van de vaders van de wet. (KAV)