'Sign for My Future' is als slogan iets minder aanstekelijk dan de vele geestige slagzinnen die op de Youth for Climate- en andere klimaatmarsen te lezen en te horen vielen (probeer maar eens 'Waar is da draagvlak, hier is da draagvlak!' uit uw hoofd te krijgen). Maar het idee erachter is hetzelfde: België heeft een ambitieuzer klimaatbeleid nodig. Topondernemer Thomas Leysen (KBC, Umicore, Mediahuis) is een van de gezichten van Klimaatmandaat, het initiatief achter de campagne dat 100 grote bedrijven, 75 middenveld- en jongerenorganisaties, academici en alle Belgische mediabedrijven verzamelt. 'Het idee voor Sign for My Future is maanden geleden al ontstaan, no...

'Sign for My Future' is als slogan iets minder aanstekelijk dan de vele geestige slagzinnen die op de Youth for Climate- en andere klimaatmarsen te lezen en te horen vielen (probeer maar eens 'Waar is da draagvlak, hier is da draagvlak!' uit uw hoofd te krijgen). Maar het idee erachter is hetzelfde: België heeft een ambitieuzer klimaatbeleid nodig. Topondernemer Thomas Leysen (KBC, Umicore, Mediahuis) is een van de gezichten van Klimaatmandaat, het initiatief achter de campagne dat 100 grote bedrijven, 75 middenveld- en jongerenorganisaties, academici en alle Belgische mediabedrijven verzamelt. 'Het idee voor Sign for My Future is maanden geleden al ontstaan, nog vóór de klimaatmarsen van Youth for Climate', zegt hij. 'We delen de bezorgdheid dat de groene transitie niet snel genoeg gaat.' Wat vragen jullie concreet?Thomas Leysen: Het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs, zoals de opwarming van de aarde onder de twee graden houden, België klimaatneutraal maken tegen 2050, en de komende vijf jaar onze CO2-uitstoot noemenswaardig verminderen. Ik zie veel kansen in energie-efficiëntie, aangezien gebouwen 30 à 40 procent van de CO2 uitstoten. En het aandeel van fossiele brandstoffen en gas in onze energieopwekking moeten we beperken. Kan dat zonder kernenergie?Leysen:Ik ben geen voorstander van een vervroegde sluiting van de kerncentrales. Op voorwaarde dat ze veilig kunnen functioneren denk ik dat we ze het best zo lang mogelijk laten werken. Tegen de tijd dat ze sluiten moeten we klaarstaan om maximaal hernieuwbare energie op te wekken. Voelt u dezelfde sense of urgency bij collega-ondernemers als bij de jeugd?Leysen: Een grote groep deelt de bezorgdheid over onze planeet, als ondernemer én als burger, ouder of grootouder. En bedrijfsleiders zien natuurlijk ook kansen in de transitie. Een kleine twintig jaar geleden maakte Umicore van duurzaamheid een van de drie pijlers van het bedrijf, naast de wil om ons technologisch te onderscheiden en de focus op activiteiten waarin we wereldleider konden worden. Dat stond de enorme ontplooiing van ons bedrijf niet in de weg: we zijn vandaag twaalf keer zoveel waard als twintig jaar geleden, terwijl we de laatste vijf à zes jaar onze ecologische voetafdruk met 20 à 30 procent hebben verkleind. Wie de uitdagingen nu niet ter harte neemt, zal erdoor worden ingehaald. Worden ondernemers warm van de blauw-groene as waarover gefluisterd wordt?Leysen: Ik spreek niet voor dé ondernemers, maar zelf denk ik dat we de kracht van de vrijemarkteconomie moeten inzetten in combinatie met een doeltreffender regulering. Een dergelijke as kan daarin het voortouw nemen. Laisser-faire is niet de oplossing. Bent u een klimaatoptimist, -realist of -utopist?Leysen: Die labels doen er niet toe. Wel dat we erkennen dat klimaatverandering een feit is, dat we de waarschuwingen over de gevolgen ernstig nemen, en dat we iets moeten doen. Ik ben ervan overtuigd dat we nog iets kúnnen doen, dat het niet te laat is. Maar er zal moed nodig zijn, zowel van de politici als van de burgers. Die laatsten moet ook consequent zijn. Wie maatregelen vraagt, mag de politici die ze nemen niet afstraffen. Want ze zullen altijd wel iets kosten of een inspanning vragen.