N-VA grijpt de, door de regering gevraagde, vervroegde terugkeer van koning Filip uit zijn kerstvakantie aan om te wijzen op het wetsvoorstel dat N-VA-Kamerleden Hendrik Vuye en Kristien Van Vaerenbergh begin december indienden. Dat wetsvoorstel moet het mogelijk maken wetten en besluiten met de elektronische handtekening te ondertekenen.

Ook ministers zullen van die elektronische handtekening gebruik moeten kunnen maken. 'In het digitale tijdperk bestaan er veel concretere, efficiëntere en goedkopere oplossingen dan het kunst- en vliegwerk waar men nu nog vaak voor kiest', aldus Vuye.

'De elektronische handtekening is al sinds 2000 een volwaardige handtekening', zegt Vuye. 'Met ons wetsvoorstel beogen we een juridisch sluitend systeem van elektronische ondertekening van wetten en besluiten. Daarvoor volstaat het om de definitie in artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek, die al sinds 2000 zijn deugdelijkheid bewezen heeft, in te schrijven in de wet over het gebruik van de talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen.'

Verschillende vormen

Vuye wijst erop dat de koeriervluchten die Albert II destijds organiseerde om op vakantie wetten of besluiten te ondertekenen, jaarlijks tot 60.000 euro kostten. 'Door daarvoor elektronische handtekeningen te gebruiken, kunnen we dus dat bedrag besparen.' Het wetsvoorstel behandelt nog niet de technische specificiteit.

'De elektronische handtekening kan vele vormen aannemen', zegt Vuye. 'Het kan gaan om een gescande handtekening, een code of een andere vorm van versleuteling, maar de koning zou ook gewoon zijn identiteitskaart kunnen gebruiken.' (Belga/AVE)

N-VA grijpt de, door de regering gevraagde, vervroegde terugkeer van koning Filip uit zijn kerstvakantie aan om te wijzen op het wetsvoorstel dat N-VA-Kamerleden Hendrik Vuye en Kristien Van Vaerenbergh begin december indienden. Dat wetsvoorstel moet het mogelijk maken wetten en besluiten met de elektronische handtekening te ondertekenen. Ook ministers zullen van die elektronische handtekening gebruik moeten kunnen maken. 'In het digitale tijdperk bestaan er veel concretere, efficiëntere en goedkopere oplossingen dan het kunst- en vliegwerk waar men nu nog vaak voor kiest', aldus Vuye.'De elektronische handtekening is al sinds 2000 een volwaardige handtekening', zegt Vuye. 'Met ons wetsvoorstel beogen we een juridisch sluitend systeem van elektronische ondertekening van wetten en besluiten. Daarvoor volstaat het om de definitie in artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek, die al sinds 2000 zijn deugdelijkheid bewezen heeft, in te schrijven in de wet over het gebruik van de talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen.'Vuye wijst erop dat de koeriervluchten die Albert II destijds organiseerde om op vakantie wetten of besluiten te ondertekenen, jaarlijks tot 60.000 euro kostten. 'Door daarvoor elektronische handtekeningen te gebruiken, kunnen we dus dat bedrag besparen.' Het wetsvoorstel behandelt nog niet de technische specificiteit. 'De elektronische handtekening kan vele vormen aannemen', zegt Vuye. 'Het kan gaan om een gescande handtekening, een code of een andere vorm van versleuteling, maar de koning zou ook gewoon zijn identiteitskaart kunnen gebruiken.' (Belga/AVE)