Het Engels krijgt promotie in het Vlaamse onderwijs en wordt samen met het Frans de 'tweede taal'. Dat is een van de elementen uit de Taalnota van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) die de Vlaamse regering onlangs goedkeurde.

Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. Startdatum zou het schooljaar 2013-2014 zijn.

"Een Vlaming moet niet twee-, maar drietalig zijn", zegt Smet in de kranten. Behalve een perfecte kennis van het Standaardnederlands, is volgens hem een degelijke kennis nodig van de tweede landstaal en de Europese voertaal. Smet zegt ook niet te begrijpen dat in het Franstalig onderwijs het Nederlands niet verplicht is als tweede taal.

Taalnota

De Vlaamse leerlingen moeten volgens de nota taalvaardiger worden. In eerste instantie zet de nota in op een betere beheersing van het Standaardnederlands. Het Duits blijft de vierde onderwijstaal, maar bij voldoende draagvlak kunnen scholen de vrijheid krijgen om andere officiële talen van de EU aanbieden, net als de talen van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China).

Ook moeten kinderen sneller in contact komen met vreemde talen: de lessen Frans zouden al vanaf het derde leerjaar mogen in plaats vanaf het vijfde. Ook taalinitiaties Engels en Duits kunnen vanaf het derde leerjaar.

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) zal nu advies uitbrengen, waarna de nota naar het Vlaams Parlement gaat. Daarna begint de omzetting in decreten en besluiten. (Belga/KVDA)

Het Engels krijgt promotie in het Vlaamse onderwijs en wordt samen met het Frans de 'tweede taal'. Dat is een van de elementen uit de Taalnota van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) die de Vlaamse regering onlangs goedkeurde. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. Startdatum zou het schooljaar 2013-2014 zijn. "Een Vlaming moet niet twee-, maar drietalig zijn", zegt Smet in de kranten. Behalve een perfecte kennis van het Standaardnederlands, is volgens hem een degelijke kennis nodig van de tweede landstaal en de Europese voertaal. Smet zegt ook niet te begrijpen dat in het Franstalig onderwijs het Nederlands niet verplicht is als tweede taal. Taalnota De Vlaamse leerlingen moeten volgens de nota taalvaardiger worden. In eerste instantie zet de nota in op een betere beheersing van het Standaardnederlands. Het Duits blijft de vierde onderwijstaal, maar bij voldoende draagvlak kunnen scholen de vrijheid krijgen om andere officiële talen van de EU aanbieden, net als de talen van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China). Ook moeten kinderen sneller in contact komen met vreemde talen: de lessen Frans zouden al vanaf het derde leerjaar mogen in plaats vanaf het vijfde. Ook taalinitiaties Engels en Duits kunnen vanaf het derde leerjaar. De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) zal nu advies uitbrengen, waarna de nota naar het Vlaams Parlement gaat. Daarna begint de omzetting in decreten en besluiten. (Belga/KVDA)