De maatregelen treden zaterdag om 11 uur in werking. Voor evenementen is evenwel een overgangsweekend voorzien. Die kunnen dit weekend nog georganiseerd worden tot een maximum van 4.000 bezoekers. In het KB staat ook dat binnenspeeltuinen moeten sluiten. Overal waar het dragen van een mondmasker verplicht is, geldt dit vanaf de leeftijd van zes jaar. Een volgend Overlegcomité is gepland in de week van 20 december.

Private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband mogen enkel buiten worden georganiseerd, behalve wanneer ze thuis of in een klein toeristisch logies plaatsvinden; plaatsvinden in het kader van een huwelijk of een uitvaart; sportieve activiteiten, sportieve wedstrijden, sportkampen en sporttrainingen betreffen; of gericht zijn op kwetsbare groepen.

Teambuildings

Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten binnen kunnen op 4 en 5 december 2021 georganiseerd worden voor een zittend publiek van maximaal 4.000 personen per dag. Vanaf 6 december 2021 kunnen deze georganiseerd worden voor een zittend publiek van maximaal 200 personen. De regels voor publieke evenementen buiten veranderen niet.

Bioscopen kunnen maximaal 200 bezoekers per zaal ontvangen. De uitbater dient de passende maatregelen te nemen zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap.

Het is verboden voor de ondernemingen, verenigingen en diensten om teambuildings met fysieke aanwezigheid te organiseren, zowel binnen als buiten, alsook om niet-publiek toegankelijke bedrijfsevenementen op de arbeidsplaats te organiseren.

Evaluatie rond 20 december

Personen vanaf twaalf jaar, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en die naar België komen vanuit een land buiten de Europese Unie of de Schengenzone, dat niet voorkomt op de witte lijst (raadpleegbaar op info-coronavirus.be), moeten beschikken over een negatief testresultaat. De vervoerder is ertoe gehouden het certificaat te controleren bij het instappen.

Net als de bestaande maatregelen, gelden de nieuwe maatregelen tot en met 28 januari 2022. Weliswaar worden de epidemiologische omstandigheden nauwgezet opgevolgd en worden de maatregelen tijdens een nieuw Overlegcomité in de week van 20 december 2021 geëvalueerd.

De maatregelen treden zaterdag om 11 uur in werking. Voor evenementen is evenwel een overgangsweekend voorzien. Die kunnen dit weekend nog georganiseerd worden tot een maximum van 4.000 bezoekers. In het KB staat ook dat binnenspeeltuinen moeten sluiten. Overal waar het dragen van een mondmasker verplicht is, geldt dit vanaf de leeftijd van zes jaar. Een volgend Overlegcomité is gepland in de week van 20 december.Private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband mogen enkel buiten worden georganiseerd, behalve wanneer ze thuis of in een klein toeristisch logies plaatsvinden; plaatsvinden in het kader van een huwelijk of een uitvaart; sportieve activiteiten, sportieve wedstrijden, sportkampen en sporttrainingen betreffen; of gericht zijn op kwetsbare groepen.Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten binnen kunnen op 4 en 5 december 2021 georganiseerd worden voor een zittend publiek van maximaal 4.000 personen per dag. Vanaf 6 december 2021 kunnen deze georganiseerd worden voor een zittend publiek van maximaal 200 personen. De regels voor publieke evenementen buiten veranderen niet.Bioscopen kunnen maximaal 200 bezoekers per zaal ontvangen. De uitbater dient de passende maatregelen te nemen zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap.Het is verboden voor de ondernemingen, verenigingen en diensten om teambuildings met fysieke aanwezigheid te organiseren, zowel binnen als buiten, alsook om niet-publiek toegankelijke bedrijfsevenementen op de arbeidsplaats te organiseren.Personen vanaf twaalf jaar, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en die naar België komen vanuit een land buiten de Europese Unie of de Schengenzone, dat niet voorkomt op de witte lijst (raadpleegbaar op info-coronavirus.be), moeten beschikken over een negatief testresultaat. De vervoerder is ertoe gehouden het certificaat te controleren bij het instappen.Net als de bestaande maatregelen, gelden de nieuwe maatregelen tot en met 28 januari 2022. Weliswaar worden de epidemiologische omstandigheden nauwgezet opgevolgd en worden de maatregelen tijdens een nieuw Overlegcomité in de week van 20 december 2021 geëvalueerd.