Op basis van satellietbeelden kon de FAO vaststellen dat er tussen 1990 en 2000 per jaar gemiddeld 4,1 miljoen hectare bos verdween, terwijl dat tussen 2000 en 2005 opgelopen is tot 6,4 miljoen hectare. Dat betekent een gemiddelde van 10 hectare per minuut tussen 1990 et 2005. Dat is volgens de FAO hoofdzakelijk te wijten aan de conversie van tropische wouden in landbouwgrond, vooral dan in Zuid-Amerika en Afrika. Er is ook goed nieuws: een nieuwe studie toont aan dat het netto-verlies aan bos, gedeeltelijk gecompenseerd door de herbebossing of de natuurlijke expansie, op 15 jaar 72,9 miljoen hectare bedroeg. Dat 32% minder dan een eerdere veronderstellingen (107,4 miljoen hectare). In 2005 bedekten bossen ongeveer 30,3% van het landoppervlak van de aarde. Het gaat om 3,69 miljard hectare. (OSN)

Op basis van satellietbeelden kon de FAO vaststellen dat er tussen 1990 en 2000 per jaar gemiddeld 4,1 miljoen hectare bos verdween, terwijl dat tussen 2000 en 2005 opgelopen is tot 6,4 miljoen hectare. Dat betekent een gemiddelde van 10 hectare per minuut tussen 1990 et 2005. Dat is volgens de FAO hoofdzakelijk te wijten aan de conversie van tropische wouden in landbouwgrond, vooral dan in Zuid-Amerika en Afrika. Er is ook goed nieuws: een nieuwe studie toont aan dat het netto-verlies aan bos, gedeeltelijk gecompenseerd door de herbebossing of de natuurlijke expansie, op 15 jaar 72,9 miljoen hectare bedroeg. Dat 32% minder dan een eerdere veronderstellingen (107,4 miljoen hectare). In 2005 bedekten bossen ongeveer 30,3% van het landoppervlak van de aarde. Het gaat om 3,69 miljard hectare. (OSN)