Een koninklijk besluit uit 2006 voorzag een nieuwe norm voor de kinderafdelingen in ziekenhuizen. Die zouden vanaf 2010 minstens vier pediaters moeten inzetten. In 2009 was echter duidelijk dat er onvoldoende pediaters waren om aan die vereiste te voldoen, waardoor minister Onkelinx besliste de inwerkingtreding met twee jaar uit te stellen. Meteen werden ook pogingen ondernomen om het beroep aantrekkelijker te maken. In het zogenaamde medicomut-akkoord van 2009-2010 werd bijvoorbeeld al geld uitgetrokken om een bepaalde vergoeding te voorzien voor pediaters in ziekenhuizen. Twee jaar later blijkt het probleem echter nog steeds te bestaan. Zorgnet Vlaanderen trok daarom aan de alarmbel. De organisatie vreest dat een kwart van de ziekenhuizen zijn aanbod kindergeneeskunde zou moeten stopzetten indien het kb effectief in werking zou treden. Minister Onkelinx wil het punt op de agenda plaatsen van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen. Bedoeling is de toepassing opnieuw uit te stellen en te blijven werken aan een hogere aantrekkelijkheid van het beroep, om zo het tekort van pediaters in ziekenhuizen weg te werken. (KAV)

Een koninklijk besluit uit 2006 voorzag een nieuwe norm voor de kinderafdelingen in ziekenhuizen. Die zouden vanaf 2010 minstens vier pediaters moeten inzetten. In 2009 was echter duidelijk dat er onvoldoende pediaters waren om aan die vereiste te voldoen, waardoor minister Onkelinx besliste de inwerkingtreding met twee jaar uit te stellen. Meteen werden ook pogingen ondernomen om het beroep aantrekkelijker te maken. In het zogenaamde medicomut-akkoord van 2009-2010 werd bijvoorbeeld al geld uitgetrokken om een bepaalde vergoeding te voorzien voor pediaters in ziekenhuizen. Twee jaar later blijkt het probleem echter nog steeds te bestaan. Zorgnet Vlaanderen trok daarom aan de alarmbel. De organisatie vreest dat een kwart van de ziekenhuizen zijn aanbod kindergeneeskunde zou moeten stopzetten indien het kb effectief in werking zou treden. Minister Onkelinx wil het punt op de agenda plaatsen van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen. Bedoeling is de toepassing opnieuw uit te stellen en te blijven werken aan een hogere aantrekkelijkheid van het beroep, om zo het tekort van pediaters in ziekenhuizen weg te werken. (KAV)