De bvba Global Breed had een milieuvergunning aangevraagd voor het omvormen van een kippenhouderij naar een nertsenkwekerij in Bocholt. Ongeveer 42.000 dieren zouden er gefokt worden om de pels te verkopen aan de textielindustrie. De Limburgse deputatie heeft donderdag echter unaniem de eerdere weigeringen en negatieve adviezen opgevolgd en de vergunningsaanvraag geweigerd. Argumenten die tot de beslissing hebben geleid, zijn de mogelijke geurhinder, ammoniakemissie en de 200 bezwaarschriften die door buurtbewoners en belangengroeperingen waren ingediend. Uiteraard speelt de zorg voor het dierenwelzijn ook een rol, al is dat geen argument voor het weigeren van de milieuvergunning. De Limburgse deputatie geeft nog mee te ijveren voor een federale regelgeving die een volledig verbod op nertsenkweek ten behoeve van de bontindustrie moet verbieden. Gaia is ook vragende partij voor een algemeen kweekverbod en juicht de beslissing in Limburg alvast toe. "Dit is schitterend nieuws, voor de buurtbewoners die terecht vrezen voor ernstige geurhinder en vliegenoverlast, maar uiteraard ook voor het dierenwelzijn, waar wij voor opkomen" aldus Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch. Wat de kwekerij in Bocholt betreft, loopt momenteel wel nog de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning bij het gemeentebestuur. (KAV)

De bvba Global Breed had een milieuvergunning aangevraagd voor het omvormen van een kippenhouderij naar een nertsenkwekerij in Bocholt. Ongeveer 42.000 dieren zouden er gefokt worden om de pels te verkopen aan de textielindustrie. De Limburgse deputatie heeft donderdag echter unaniem de eerdere weigeringen en negatieve adviezen opgevolgd en de vergunningsaanvraag geweigerd. Argumenten die tot de beslissing hebben geleid, zijn de mogelijke geurhinder, ammoniakemissie en de 200 bezwaarschriften die door buurtbewoners en belangengroeperingen waren ingediend. Uiteraard speelt de zorg voor het dierenwelzijn ook een rol, al is dat geen argument voor het weigeren van de milieuvergunning. De Limburgse deputatie geeft nog mee te ijveren voor een federale regelgeving die een volledig verbod op nertsenkweek ten behoeve van de bontindustrie moet verbieden. Gaia is ook vragende partij voor een algemeen kweekverbod en juicht de beslissing in Limburg alvast toe. "Dit is schitterend nieuws, voor de buurtbewoners die terecht vrezen voor ernstige geurhinder en vliegenoverlast, maar uiteraard ook voor het dierenwelzijn, waar wij voor opkomen" aldus Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch. Wat de kwekerij in Bocholt betreft, loopt momenteel wel nog de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning bij het gemeentebestuur. (KAV)