De voorbeelden die De Standaard aanhaalt van ongeschikte politiekandidaten die toch door de selecties raken, zijn 'zo grof dat we ze niet kunnen geloven'. Dat zegt de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zaterdag.

Volgens De Standaard aanvaardt de politie door het grote tekort aan agenten ongeschikte kandidaten. Nog volgens de krant is er daarbij sprake van politieke druk. De krant stelt dat ondanks negatieve adviezen zelfs kandidaten met een verleden als harddrugsmisdadiger, vechtersbaas of zware verkeerscrimineel door de selectie raken.

Ook mensen die bij vorige deelnames aan de selectie geweerd werden wegens leugenachtig gedrag, een band met Syriëstrijders of andere gevaren in hun omgeving, werden recentelijk toegelaten tot de politieopleiding. 'Zo grof dat we het niet kunnen geloven', aldus Olivier Van Raemdonck, zegsman van minister Jambon, over de voorbeelden.

De federale politie heeft bevel gekregen de opgesomde cases zo spoedig mogelijk 'tot op het bot' uit te zoeken. 'Alle mogelijke stappen worden genomen om uit te zoeken wat het waarheidsgehalte hier van is', klinkt het bij Jambon. De minister ontkent alvast politieke druk om de lat lager te leggen. 'Op geen enkele manier wordt er politieke druk uitgeoefend om agenten door te laten. Wel integendeel', aldus nog de woordvoerder.

Bij Jambon wijst men er op dat de selectieprocedure en de rekruteringsdienst worden hervormd. Die procedure loopt nu veel te traag. 'Het duurt soms een jaar vooraleer kandidaten de uitslag van een proef weten', zegt de woordvoerder. 'We vermoeden dan ook dat het te heet onder de voeten wordt van mensen in die rekruteringsdienst', aldus Van Raemdonck over de aangehaalde voorbeelden. De hervorming van de selectieprocedure is bezig, op basis van een doorlichting van dat rekruteringsproces door KPMG. Een betere rekruteringscampagne staat in de steigers, het rekruteringsproces wordt geoptimaliseerd en versneld en de opleiding wordt verbeterd. 'De selectieprocedure loopt nu te lang. De proeven liggen te ver uiteen', klinkt het. 'Na jaren van onderinvestering zijn we bezig aan een zware inhaaloperatie'.

'We moeten inderdaad het tekort aan agenten oplossen, maar dit mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit'

ACV Politie

Enorme klap voor imago

Als de aangehaalde voorbeelden kloppen, dan betekent dit een enorme klap voor het imago van de politie. 'Een pure schande als dit klopt, maar ik vrees ervoor. Dit moet onderzocht worden', aldus Joery Dehaes van ACV Politie.

De vakbondssecretaris zegt geen concrete aanwijzingen te hebben over de aangehaalde voorbeelden, maar er zijn wel signalen dat er politiekandidaten slagen die niet het vereiste niveau halen. 'Niet het vereiste niveau van motivatie, kennis of attitude', aldus Dehaes. De vakbond vindt het hoe dan ook onaanvaardbaar dat de lat voor politiekandidaten lager zou worden gelegd. 'We krijgen signalen dat er los wordt omgesprongen met de selectieprocedure. We moeten inderdaad het tekort aan agenten oplossen, maar dit mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit'.

Volgens de vakbond is één van de problemen de chronische onderbezetting van de rekruteringsdienst. 'Er zijn elk jaar 8.000 à 9.000 kandidaten. Toch is men er niet in geslaagd dit jaar meer dan een zevenhonderdtal agenten aan te werven'.

VSOA twijfelt aan dossiers

VSOA Politie-ondervoorzitter Vincent Houssin zegt niet op de hoogte te zijn van dergelijke dossiers. Houssin meent dat het geen toeval is dat dit alles gebeurt, nu een hervorming van de rekruteringsdienst er aan zit te komen. 'Dat zal steken op bepaalde niveaus', aldus de vakbondsman. De huidige selectieprocedure is erg tijdrovend en erg stroef, vindt de VSOA'er. Nog volgens Houssin gebeurt het moraliteitsonderzoek bij kandidaten voor de politie 'zeer streng' door de lokale politie, en ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de rekruteringsdienst.

Druk om de lat lager te leggen door minister Jambon is er volgens de vakbondsman niet. 'De minister zet druk in positieve zin, door 1.400 mensen aan te werven'.

De voorbeelden die De Standaard aanhaalt van ongeschikte politiekandidaten die toch door de selecties raken, zijn 'zo grof dat we ze niet kunnen geloven'. Dat zegt de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zaterdag.Volgens De Standaard aanvaardt de politie door het grote tekort aan agenten ongeschikte kandidaten. Nog volgens de krant is er daarbij sprake van politieke druk. De krant stelt dat ondanks negatieve adviezen zelfs kandidaten met een verleden als harddrugsmisdadiger, vechtersbaas of zware verkeerscrimineel door de selectie raken. Ook mensen die bij vorige deelnames aan de selectie geweerd werden wegens leugenachtig gedrag, een band met Syriëstrijders of andere gevaren in hun omgeving, werden recentelijk toegelaten tot de politieopleiding. 'Zo grof dat we het niet kunnen geloven', aldus Olivier Van Raemdonck, zegsman van minister Jambon, over de voorbeelden. De federale politie heeft bevel gekregen de opgesomde cases zo spoedig mogelijk 'tot op het bot' uit te zoeken. 'Alle mogelijke stappen worden genomen om uit te zoeken wat het waarheidsgehalte hier van is', klinkt het bij Jambon. De minister ontkent alvast politieke druk om de lat lager te leggen. 'Op geen enkele manier wordt er politieke druk uitgeoefend om agenten door te laten. Wel integendeel', aldus nog de woordvoerder. Bij Jambon wijst men er op dat de selectieprocedure en de rekruteringsdienst worden hervormd. Die procedure loopt nu veel te traag. 'Het duurt soms een jaar vooraleer kandidaten de uitslag van een proef weten', zegt de woordvoerder. 'We vermoeden dan ook dat het te heet onder de voeten wordt van mensen in die rekruteringsdienst', aldus Van Raemdonck over de aangehaalde voorbeelden. De hervorming van de selectieprocedure is bezig, op basis van een doorlichting van dat rekruteringsproces door KPMG. Een betere rekruteringscampagne staat in de steigers, het rekruteringsproces wordt geoptimaliseerd en versneld en de opleiding wordt verbeterd. 'De selectieprocedure loopt nu te lang. De proeven liggen te ver uiteen', klinkt het. 'Na jaren van onderinvestering zijn we bezig aan een zware inhaaloperatie'. Als de aangehaalde voorbeelden kloppen, dan betekent dit een enorme klap voor het imago van de politie. 'Een pure schande als dit klopt, maar ik vrees ervoor. Dit moet onderzocht worden', aldus Joery Dehaes van ACV Politie.De vakbondssecretaris zegt geen concrete aanwijzingen te hebben over de aangehaalde voorbeelden, maar er zijn wel signalen dat er politiekandidaten slagen die niet het vereiste niveau halen. 'Niet het vereiste niveau van motivatie, kennis of attitude', aldus Dehaes. De vakbond vindt het hoe dan ook onaanvaardbaar dat de lat voor politiekandidaten lager zou worden gelegd. 'We krijgen signalen dat er los wordt omgesprongen met de selectieprocedure. We moeten inderdaad het tekort aan agenten oplossen, maar dit mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit'. Volgens de vakbond is één van de problemen de chronische onderbezetting van de rekruteringsdienst. 'Er zijn elk jaar 8.000 à 9.000 kandidaten. Toch is men er niet in geslaagd dit jaar meer dan een zevenhonderdtal agenten aan te werven'. VSOA Politie-ondervoorzitter Vincent Houssin zegt niet op de hoogte te zijn van dergelijke dossiers. Houssin meent dat het geen toeval is dat dit alles gebeurt, nu een hervorming van de rekruteringsdienst er aan zit te komen. 'Dat zal steken op bepaalde niveaus', aldus de vakbondsman. De huidige selectieprocedure is erg tijdrovend en erg stroef, vindt de VSOA'er. Nog volgens Houssin gebeurt het moraliteitsonderzoek bij kandidaten voor de politie 'zeer streng' door de lokale politie, en ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de rekruteringsdienst. Druk om de lat lager te leggen door minister Jambon is er volgens de vakbondsman niet. 'De minister zet druk in positieve zin, door 1.400 mensen aan te werven'.