1. U noemde de uitspraken van minister Crevits op Twitter een 'bliksemafleider'. Waarom?

Er bestaat inderdaad een grote kloof tussen de leerprestaties van allochtonen en die van autochtonen. Dat zal niemand ontkennen, maar de belangrijkste reden daarvoor is absoluut niet de taal die leerlingen thuis spreken of de betrokkenheid van hun ouders bij het onderwijs. Het is simplistisch en wrang van Crevits om zoiets te beweren.
...

Er bestaat inderdaad een grote kloof tussen de leerprestaties van allochtonen en die van autochtonen. Dat zal niemand ontkennen, maar de belangrijkste reden daarvoor is absoluut niet de taal die leerlingen thuis spreken of de betrokkenheid van hun ouders bij het onderwijs. Het is simplistisch en wrang van Crevits om zoiets te beweren. Mijn collega-socioloog Orhan Agirdag, die gespecialiseerd is in schoolsegregatie, bewees al met cijfers dat er eigenlijk geen groot verschil bestaat tussen de participatie van allochtone en autochtone ouders in Vlaamse scholen. De betrokkenheid is bij beide ongeveer even groot. Zo'n belangrijke factor kan dat dus niet zijn. De segregatie in ons onderwijs is groot: sommige scholen kunnen hele goede resultaten van al hun leerlingen voorleggen, terwijl andere scholen over de hele lijn veel lager zitten. Dat is een groot probleem in Vlaanderen. Met het inschrijvingsbeleid worden er pogingen gedaan om de kloof te verkleinen, maar er zijn nog altijd scholen die kinderen die minder goed presteren meteen proberen weg te sturen in plaats van ze vooruit te helpen. Dat is al voldoende uit onderzoek gebleken. Die allochtonen worden mee naar boven getrokken door de andere leerlingen. Een goed en stabiel lerarenkorps kan ervoor zorgen dat ook slechtere scholen goed presteren, maar in de praktijk zien we dat de beste leerkrachten meestal niet daar lesgeven. Hilde Crevits moet ervoor zorgen dat elke school genoeg werkingsmiddelen krijgt voor de juiste omkadering van al haar leerlingen. Degene die zwakker presteren, verdienen meer aandacht. Deze regering heeft het idee ter discussie gesteld dat sommige kinderen meer hulp nodig hebben dan andere. Dat is nochtans de essentie van het gelijkekansenbeleid voor het onderwijs. Ik hoop dat die uitspraken niet de voorbode zijn van de afschaffing daarvan.