Uit het EMA-rapport, dat zich baseert op de gegevens uit 2017 van meer dan 4.000 meetpunten in heel Europa, blijkt dat de meeste bewoners van steden blootgesteld worden aan niveaus van luchtvervuiling hoger dan de WHO-richtlijnen. De grootste schade wordt aangericht door fijnstof (PM2,5), stikstofdioxide (NO2) en ozon: alleen al fijn stof veroorzaakte 412.000 vroegtijdige overlijdens in 41 Europese landen, van wie 374.000 mensen in de EU wonen. Het EMA beklemtoont dat de luchtvervuiling niet alleen schadelijk is voor de gezondheid, maar ook voor de economie, door "hogere kosten voor de gezondheidszorg, lagere opbrengsten van landbouw en bosbouw en lagere productiviteit". Op een EMA-kaart is te zien dat vooral in het noorden van Italië, Polen, delen van de Balkan de luchtverontreiniging groot is. Maar ook sommige meetstations in België en delen van het Ruhrgebied kleuren roder dan de rest van Europa. Het Milieuagentschap laat tegelijk niet na de verbetering op te merken: zo is het aantal vroegtijdige overlijdens veroorzaakt door fijnstof sinds 1990 met een half miljoen afgenomen. "We maken vooruitgang, maar het wordt tijd om de wijzigingen aan onze energie-, voedsel- en mobiliteitssystemen te versnellen", zegt de Belgische topman van het EMA, Hans Bruyninckx. (Belga)

Uit het EMA-rapport, dat zich baseert op de gegevens uit 2017 van meer dan 4.000 meetpunten in heel Europa, blijkt dat de meeste bewoners van steden blootgesteld worden aan niveaus van luchtvervuiling hoger dan de WHO-richtlijnen. De grootste schade wordt aangericht door fijnstof (PM2,5), stikstofdioxide (NO2) en ozon: alleen al fijn stof veroorzaakte 412.000 vroegtijdige overlijdens in 41 Europese landen, van wie 374.000 mensen in de EU wonen. Het EMA beklemtoont dat de luchtvervuiling niet alleen schadelijk is voor de gezondheid, maar ook voor de economie, door "hogere kosten voor de gezondheidszorg, lagere opbrengsten van landbouw en bosbouw en lagere productiviteit". Op een EMA-kaart is te zien dat vooral in het noorden van Italië, Polen, delen van de Balkan de luchtverontreiniging groot is. Maar ook sommige meetstations in België en delen van het Ruhrgebied kleuren roder dan de rest van Europa. Het Milieuagentschap laat tegelijk niet na de verbetering op te merken: zo is het aantal vroegtijdige overlijdens veroorzaakt door fijnstof sinds 1990 met een half miljoen afgenomen. "We maken vooruitgang, maar het wordt tijd om de wijzigingen aan onze energie-, voedsel- en mobiliteitssystemen te versnellen", zegt de Belgische topman van het EMA, Hans Bruyninckx. (Belga)