De Kamerleden hadden een hoorzitting met het FANC gevraagd omdat is gebleken dat bijna alle Belgische centrales hebben af te rekenen met betonproblemen in de bunker. Het gaat niet echt om betonrot, lichtte het FANC vandaag toe, maar om aantasting van het materiaal door hete stoom. De bunkers maken deel uit van het niet-nucleaire gedeelte en vangen de stoom op die vrijkomt bij kleinere incidenten. Er is nooit een gevaar geweest voor de nucleaire veiligheid, gaf het FANC vandaag aan, maar er is in het verleden wel te weinig gedaan om de betondegradatie te voorkomen. Er werd immers lang van uit gegaan dat het om een oppervlakkige degradatie ging, zonder structurele impact. Op foto's van een klokkenluider is te zien dat de betondegradatie zo ver gaat dat de wapening komt bloot te liggen. Intussen is de ernst van het probleem duidelijk en "sinds 2017 heeft de exploitant wel correct en proactief gehandeld", aldus Frank Hardeman. De kwaliteit van het beton stond volgens hem niet op de prioriteitenlijst bij de inspecties van het FANC. Die waren meer toegespitst op de 'vitale componenten' van de kerncentrales. "We moeten daar onze programma's aanpassen en lessen trekken", aldus de directeur-generaal. Hardeman leek niet helemaal gelukkig met de communicatie van zijn agentschap na een anonieme getuigenis bij RTBF. De getuige verklaarde dat er al in rapporten van twintig jaar geleden problemen met het beton worden vermeld. De getuigenis werd aanvankelijk door het FANC afgedaan als weinig geloofwaardig. Hardeman laat onderzoeken of er iets is fout gelopen met de eigen communicatie, dan wel of er sprake is van verdraaiing in de media. Peter Vanvelthoven (sp.a) en Kristof Calvo (Groen) dringen er bij het FANC op aan om snel de oude inspectieverslagen te kunnen inkijken. (Belga)

De Kamerleden hadden een hoorzitting met het FANC gevraagd omdat is gebleken dat bijna alle Belgische centrales hebben af te rekenen met betonproblemen in de bunker. Het gaat niet echt om betonrot, lichtte het FANC vandaag toe, maar om aantasting van het materiaal door hete stoom. De bunkers maken deel uit van het niet-nucleaire gedeelte en vangen de stoom op die vrijkomt bij kleinere incidenten. Er is nooit een gevaar geweest voor de nucleaire veiligheid, gaf het FANC vandaag aan, maar er is in het verleden wel te weinig gedaan om de betondegradatie te voorkomen. Er werd immers lang van uit gegaan dat het om een oppervlakkige degradatie ging, zonder structurele impact. Op foto's van een klokkenluider is te zien dat de betondegradatie zo ver gaat dat de wapening komt bloot te liggen. Intussen is de ernst van het probleem duidelijk en "sinds 2017 heeft de exploitant wel correct en proactief gehandeld", aldus Frank Hardeman. De kwaliteit van het beton stond volgens hem niet op de prioriteitenlijst bij de inspecties van het FANC. Die waren meer toegespitst op de 'vitale componenten' van de kerncentrales. "We moeten daar onze programma's aanpassen en lessen trekken", aldus de directeur-generaal. Hardeman leek niet helemaal gelukkig met de communicatie van zijn agentschap na een anonieme getuigenis bij RTBF. De getuige verklaarde dat er al in rapporten van twintig jaar geleden problemen met het beton worden vermeld. De getuigenis werd aanvankelijk door het FANC afgedaan als weinig geloofwaardig. Hardeman laat onderzoeken of er iets is fout gelopen met de eigen communicatie, dan wel of er sprake is van verdraaiing in de media. Peter Vanvelthoven (sp.a) en Kristof Calvo (Groen) dringen er bij het FANC op aan om snel de oude inspectieverslagen te kunnen inkijken. (Belga)