Vlaanderens bekendste geriater Lucien De Cock wijst op het stijgende aantal eeuwelingen in ons land. Hij houdt de Belgische cijfers nauwgezet bij in zijn praktijk: 'In 1996 waren er 735 100-plussers in ons land, in 2016 waren het er al 1860.'

Wereldwijd zal het aantal 100-jarigen om de 10 jaar verdubbelen, zo schatten demografen. Volgens De Cock zal het in werkelijkheid nóg sneller gaan. Ook Dirk Schyvinck, auteur van het boek Wat als we straks 100 worden?, vindt de officiële inschattingen te voorzichtig. 'De afgelopen 170 jaar is de levensverwachting gestegen met 2 jaar per decennium. Buitenlandse experts denken dat die evolutie zal versnellen, en dat tegen 2060 de helft van de bevolking 100 zal worden.'

Natuurlijk zal niet alleen het aantal 100e verjaardagen toenemen: 'Het Federaal Planbureau voorspelt 3,2 miljoen 65-plussers tegen 2060, op een totale bevolking van 13 à 14 miljoen Belgen. 4 Belgen op de 10 zullen dan 50 jaar of ouder zijn; 1 op de 10 zal 80 jaar of ouder zijn. Maar ook die aantallen zullen volgens mij nog hoger liggen', aldus Schyvinck, die socioloog van opleiding en marketeer van beroep is.

Vlaanderens bekendste geriater Lucien De Cock wijst op het stijgende aantal eeuwelingen in ons land. Hij houdt de Belgische cijfers nauwgezet bij in zijn praktijk: 'In 1996 waren er 735 100-plussers in ons land, in 2016 waren het er al 1860.'Wereldwijd zal het aantal 100-jarigen om de 10 jaar verdubbelen, zo schatten demografen. Volgens De Cock zal het in werkelijkheid nóg sneller gaan. Ook Dirk Schyvinck, auteur van het boek Wat als we straks 100 worden?, vindt de officiële inschattingen te voorzichtig. 'De afgelopen 170 jaar is de levensverwachting gestegen met 2 jaar per decennium. Buitenlandse experts denken dat die evolutie zal versnellen, en dat tegen 2060 de helft van de bevolking 100 zal worden.'Natuurlijk zal niet alleen het aantal 100e verjaardagen toenemen: 'Het Federaal Planbureau voorspelt 3,2 miljoen 65-plussers tegen 2060, op een totale bevolking van 13 à 14 miljoen Belgen. 4 Belgen op de 10 zullen dan 50 jaar of ouder zijn; 1 op de 10 zal 80 jaar of ouder zijn. Maar ook die aantallen zullen volgens mij nog hoger liggen', aldus Schyvinck, die socioloog van opleiding en marketeer van beroep is.