De oefening draaide rond het scenario van een ammoniakontploffing bij het voedingsbedrijf Ter Beke, waarbij zogezegd vijf personen gewond raakten. "De oefening hield ook een communicatieluik in, waarbij iemand zich uitgaf als persmedewerker. Omdat we dachten dat de echte media op de hoogte waren van de oefening, heeft niemand van de brandweer of het crisiscentrum gemeld dat het om een oefening ging. Het ging niet om bewust verkeerdelijke informatie, maar om een vergissing. We zullen lessen trekken uit de communicatiefout voor de volgende ramp- en interventieoefeningen", zegt burgemeester Coopman. (COR 232)

De oefening draaide rond het scenario van een ammoniakontploffing bij het voedingsbedrijf Ter Beke, waarbij zogezegd vijf personen gewond raakten. "De oefening hield ook een communicatieluik in, waarbij iemand zich uitgaf als persmedewerker. Omdat we dachten dat de echte media op de hoogte waren van de oefening, heeft niemand van de brandweer of het crisiscentrum gemeld dat het om een oefening ging. Het ging niet om bewust verkeerdelijke informatie, maar om een vergissing. We zullen lessen trekken uit de communicatiefout voor de volgende ramp- en interventieoefeningen", zegt burgemeester Coopman. (COR 232)