Huygen kondigde het voorbije weekend zijn ontslag aan als schepen van Milieu en Gelijke Kansen en besloot ook om niet op te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.

De PS'er zou tijdens een lokaal feest vrouwelijke danspasjes hebben uitgevoerd vlakbij een tafel waaraan enkele MR-verkozenen zaten, zeggende dat 'men dit bij de MR gewoon is'. Hij zou daarmee hebben gealludeerd op de seksuele geaardheid van MR-collega en eerste schepen Thomas Cialone, die zelf niet aanwezig was. Er ontstond een discussie en Huygen zou nog een stapje verder zijn gegaan door te stellen dat 'relaties tussen mannen tegennatuurlijk zijn'. Enige tijd later zou de socialistische politicus zijn eerdere uitlatingen in het bijzijn van Cialone hebben herhaald. Huygen zelf houdt vol dat de beschuldigingen van Cialone vals zijn.

Huygen kondigde het voorbije weekend zijn ontslag aan als schepen van Milieu en Gelijke Kansen en besloot ook om niet op te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.De PS'er zou tijdens een lokaal feest vrouwelijke danspasjes hebben uitgevoerd vlakbij een tafel waaraan enkele MR-verkozenen zaten, zeggende dat 'men dit bij de MR gewoon is'. Hij zou daarmee hebben gealludeerd op de seksuele geaardheid van MR-collega en eerste schepen Thomas Cialone, die zelf niet aanwezig was. Er ontstond een discussie en Huygen zou nog een stapje verder zijn gegaan door te stellen dat 'relaties tussen mannen tegennatuurlijk zijn'. Enige tijd later zou de socialistische politicus zijn eerdere uitlatingen in het bijzijn van Cialone hebben herhaald. Huygen zelf houdt vol dat de beschuldigingen van Cialone vals zijn.