De keuze voor M, V of X is nog geen wettelijk recht in Nederland, maar dankzij een uitspraak van de rechter kreeg Leonne Zeegers uit Breda als eerste Nederlander een identiteitskaart waarop niet M/M (voor man/male) of V/F (voor vrouw/female) vermeld staat, maar wel X/X. In landen als Australië, Canada, Nepal en Pakistan is die derde optie al wettelijk mogelijk. Duitsland voorziet sinds 2013 in een blanco optie voor mensen met een intersekseconditie - die werden geboren met biologische kenmerken van beide seksen, zoals ook Zeegers.
...