De regering-De Croo, minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) op kop, beloofde van bij haar aantreden werk te maken van een betere toegankelijkheid van treinstations voor personen met een beperking. In het regeerakkoord staat dat alle stations met meer dan 5.000 reizigers per dag toegankelijk moeten zijn tegen het einde van de legislatuur, in 2024. Daarvoor moeten onder meer de treinen en perrons zoveel mogelijk dezelfde hoogte hebben.

De NMBS lijkt voorlopig echter niet in staat om die ambitie te halen, bleek woensdag uit een hoorzitting in de Commissie Mobiliteit. In december 2020 waren elf van die veertig grote stations volledig toegankelijk. De helft van de stations heeft wel al perrons van 76 centimeter hoog, wat overeenkomt met de Europese referentiehoogte. Nieuwe treinen zijn op die perronhoogte ingesteld.

Tegen 2024 is de NMBS volgens eigen inschattingen echter slechts in staat om vier bijkomende grote stations volledig toegankelijk te maken. Daarmee zou het totaal op vijftien van de veertig komen. Daarnaast zouden vier bijkomende stations perrons van 76 centimeter krijgen. Die inschattingen zijn wel afhankelijk van het nieuwe meerjareninvesteringsplan voor de NMBS.

Pijnlijk

Sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke noemt de grote kloof tussen het regeerakkoord en de NMBS-planning 'pijnlijk'. 'Het openbaar vervoer moet er zijn voor iedereen. Op zijn minst moeten we er toch voor kunnen zorgen om alvast de grootste stations allemaal toegankelijk te maken voor iedereen zoals we in het regeerakkoord hebben opgenomen', vindt hij.

Volgens Vandenbroucke volstaan de extra middelen die minister Gilkinet voor toegankelijkheid heeft voorzien dus niet. 'Ik verwacht dat het nieuwe meerjareninvesteringsplan voor de NMBS en Infrabel dat momenteel wordt opgemaakt de nodige middelen zal bevatten om onze ambitie van het regeerakkoord waar te maken.'

Gilkinet geeft aan dat er in de toekomst inderdaad nog meer investeringen nodig zullen zijn. 'Daar zal ik voor vechten', klinkt het. Tegelijkertijd wil de Ecolo-vicepremier het principe van toegankelijkheid inschrijven in het nieuwe beheerscontract met de NMBS, zegt hij, en maakt de regering er al extra middelen voor vrij, onder meer via het Boost Plan. 'Ik wil de trein aantrekkelijker maken en daarin spelen toegankelijke stations een belangrijke rol, met verhoogde perrons, goede toegangen vanuit het station naar die perrons, blindengeleidelijnen, verlaagde, aangepaste automaten en redelijke reservatietermijnen. Als minister van Mobiliteit is toegankelijkheid voor mij een prioriteit.'

De regering-De Croo, minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) op kop, beloofde van bij haar aantreden werk te maken van een betere toegankelijkheid van treinstations voor personen met een beperking. In het regeerakkoord staat dat alle stations met meer dan 5.000 reizigers per dag toegankelijk moeten zijn tegen het einde van de legislatuur, in 2024. Daarvoor moeten onder meer de treinen en perrons zoveel mogelijk dezelfde hoogte hebben. De NMBS lijkt voorlopig echter niet in staat om die ambitie te halen, bleek woensdag uit een hoorzitting in de Commissie Mobiliteit. In december 2020 waren elf van die veertig grote stations volledig toegankelijk. De helft van de stations heeft wel al perrons van 76 centimeter hoog, wat overeenkomt met de Europese referentiehoogte. Nieuwe treinen zijn op die perronhoogte ingesteld. Tegen 2024 is de NMBS volgens eigen inschattingen echter slechts in staat om vier bijkomende grote stations volledig toegankelijk te maken. Daarmee zou het totaal op vijftien van de veertig komen. Daarnaast zouden vier bijkomende stations perrons van 76 centimeter krijgen. Die inschattingen zijn wel afhankelijk van het nieuwe meerjareninvesteringsplan voor de NMBS. Sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke noemt de grote kloof tussen het regeerakkoord en de NMBS-planning 'pijnlijk'. 'Het openbaar vervoer moet er zijn voor iedereen. Op zijn minst moeten we er toch voor kunnen zorgen om alvast de grootste stations allemaal toegankelijk te maken voor iedereen zoals we in het regeerakkoord hebben opgenomen', vindt hij. Volgens Vandenbroucke volstaan de extra middelen die minister Gilkinet voor toegankelijkheid heeft voorzien dus niet. 'Ik verwacht dat het nieuwe meerjareninvesteringsplan voor de NMBS en Infrabel dat momenteel wordt opgemaakt de nodige middelen zal bevatten om onze ambitie van het regeerakkoord waar te maken.' Gilkinet geeft aan dat er in de toekomst inderdaad nog meer investeringen nodig zullen zijn. 'Daar zal ik voor vechten', klinkt het. Tegelijkertijd wil de Ecolo-vicepremier het principe van toegankelijkheid inschrijven in het nieuwe beheerscontract met de NMBS, zegt hij, en maakt de regering er al extra middelen voor vrij, onder meer via het Boost Plan. 'Ik wil de trein aantrekkelijker maken en daarin spelen toegankelijke stations een belangrijke rol, met verhoogde perrons, goede toegangen vanuit het station naar die perrons, blindengeleidelijnen, verlaagde, aangepaste automaten en redelijke reservatietermijnen. Als minister van Mobiliteit is toegankelijkheid voor mij een prioriteit.'