Hoe bindend is de nieuwe engagementsverklaring die nieuwkomers in België moeten ondertekenen? Wat is de juridische waarde van het document?

'De zogenaamde nieuwkomersverklaring wordt voorgesteld als een 'principeverklaring'. Juristen kennen dit in onderhandelingen vooral tussen compleet nieuwe contractpartijen. Die weten in grote lijnen wat ze willen, maar de duivel zit in de details, en zelfs niet alleen in de details. Vanuit het Angelsaksisch recht nemen we dan mooie termen over zoals 'memorandum of understanding' en 'letter of intention'.
...