België krijgt er de komende jaren twee à drie nieuwe gascentrales bij. De nieuwe gascentrales moeten ervoor zorgen dat het licht blijft branden als in 2025 de kerncentrales sluiten, en dat het land de overstap naar hernieuwbare energie kan maken.

De regering voorziet in steun voor investeerders in extra productiecapaciteit. Dat gebeurt via het CRM-mechanisme, oftewel het capaciteitsvergoedingsmechanisme. Die steun zal worden toegekend via een veiling en is in principe technologieneutraal. Maar in de praktijk kan men niet rond nieuwe gascentrales. Dat mogen er wel maximaal maar twee à drie zijn.

Waterstof

Onder meer milieubewegingen hebben al felle kritiek geuit op de subsidies voor fossiele brandstoffen. Op initiatief van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is nu explicitiet een duurzaamheidsclausule opgenomen in de werkingsregels van het CRM-mechanisme. Die betonneren de uitstap uit fossiele brandstoffen. Concreet moeten kandidaat-investeerders er zich in hun dossier schriftelijk toe verbinden om ten laatste tegen 2050 een nuluitstoot of negatieve uitstoot te bereiken van broeikasgassen. Meerdere kanidaat-investeerders hebben al aangegeven dat ze op termijn hun gascentrales op groen waterstof willen laten draaien.

In een reactie zegt minister Van der Straeten de impact van de gascentrales zo veel mogelijk te willen beperken. 'Na eerder het aantal gascentrales tot een absoluut minimum te beperken, leggen we een verplichting op om de uitstoot te verminderen. Door de duurzaamheidsclausule in de werkingsregels te verankeren, betonneren we nu al de uitstap uit fossiel gas.'

België krijgt er de komende jaren twee à drie nieuwe gascentrales bij. De nieuwe gascentrales moeten ervoor zorgen dat het licht blijft branden als in 2025 de kerncentrales sluiten, en dat het land de overstap naar hernieuwbare energie kan maken. De regering voorziet in steun voor investeerders in extra productiecapaciteit. Dat gebeurt via het CRM-mechanisme, oftewel het capaciteitsvergoedingsmechanisme. Die steun zal worden toegekend via een veiling en is in principe technologieneutraal. Maar in de praktijk kan men niet rond nieuwe gascentrales. Dat mogen er wel maximaal maar twee à drie zijn.Onder meer milieubewegingen hebben al felle kritiek geuit op de subsidies voor fossiele brandstoffen. Op initiatief van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is nu explicitiet een duurzaamheidsclausule opgenomen in de werkingsregels van het CRM-mechanisme. Die betonneren de uitstap uit fossiele brandstoffen. Concreet moeten kandidaat-investeerders er zich in hun dossier schriftelijk toe verbinden om ten laatste tegen 2050 een nuluitstoot of negatieve uitstoot te bereiken van broeikasgassen. Meerdere kanidaat-investeerders hebben al aangegeven dat ze op termijn hun gascentrales op groen waterstof willen laten draaien. In een reactie zegt minister Van der Straeten de impact van de gascentrales zo veel mogelijk te willen beperken. 'Na eerder het aantal gascentrales tot een absoluut minimum te beperken, leggen we een verplichting op om de uitstoot te verminderen. Door de duurzaamheidsclausule in de werkingsregels te verankeren, betonneren we nu al de uitstap uit fossiel gas.'