De eindtermen zijn het minimum van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Aan de nieuwe, aangescherpte eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs is ruim twee jaar gewerkt, in samenspraak met onder meer de koepels en onderwijsexperts. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts ziet er een deel van de oplossing in voor de dalende resultaten van onze leerlingen in internationaal onderzoek. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil de eindtermen echter laten vernietigen omdat ze "zo overladen zijn, dat scholen en leraren in hun vrijheid worden beknot". Onder meer de Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen en andere partijen sloten zich daar bij aan. Eind juli besliste het Grondwettelijk Hof dat de vraag om de eindtermen te schorsen niet terecht is. Voor een schorsing is namelijk onder meer vereist dat de verzoekende partijen kan aantonen dat de onmiddellijke toepassing van de nieuwe eindtermen "hen een moeilijk te herstellen ernstig nadeel berokkent". Dat was volgens het Hof niet het geval. Het Grondwettelijk Hof moet zich wel nog uitspreken over de beroepen tot vernietiging van de eindtermen. Dat betekent dat de eindtermen voor de tweede graad secundair onderwijs op 1 september kunnen ingaan, maar dat ze nog niet definitief zijn bevestigd. Er geldt wel een gedoogperiode van twee jaar voor alle scholen. De onderwijsinspectie geeft bij een doorlichting in die periode geen ongunstig advies wanneer de nieuwe eindtermen nog niet of onvoldoende bereikt of nagestreefd worden. (Belga)

De eindtermen zijn het minimum van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Aan de nieuwe, aangescherpte eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs is ruim twee jaar gewerkt, in samenspraak met onder meer de koepels en onderwijsexperts. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts ziet er een deel van de oplossing in voor de dalende resultaten van onze leerlingen in internationaal onderzoek. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil de eindtermen echter laten vernietigen omdat ze "zo overladen zijn, dat scholen en leraren in hun vrijheid worden beknot". Onder meer de Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen en andere partijen sloten zich daar bij aan. Eind juli besliste het Grondwettelijk Hof dat de vraag om de eindtermen te schorsen niet terecht is. Voor een schorsing is namelijk onder meer vereist dat de verzoekende partijen kan aantonen dat de onmiddellijke toepassing van de nieuwe eindtermen "hen een moeilijk te herstellen ernstig nadeel berokkent". Dat was volgens het Hof niet het geval. Het Grondwettelijk Hof moet zich wel nog uitspreken over de beroepen tot vernietiging van de eindtermen. Dat betekent dat de eindtermen voor de tweede graad secundair onderwijs op 1 september kunnen ingaan, maar dat ze nog niet definitief zijn bevestigd. Er geldt wel een gedoogperiode van twee jaar voor alle scholen. De onderwijsinspectie geeft bij een doorlichting in die periode geen ongunstig advies wanneer de nieuwe eindtermen nog niet of onvoldoende bereikt of nagestreefd worden. (Belga)