Wie met zijn of haar onderneming in moeilijk vaarwater terechtkomt, moet nu nog een beroep doen op procedures die in verschillende wetten zijn opgenomen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) stelde daarom één wet op. Hij wil daarmee inzetten op meer overlevingskansen voor alle ondernemingen in moeilijkheden, en tegelijk wil hij met de tekst het ondernemerschap blijven stimuleren voor wie al eens failliet ging. Een eerste ingreep bepaalt dat ook vrije beroepen failliet kunnen gaan en kunnen genieten van de voordelen van een insolventieprocedure. Indien ze in financiële moeilijkheden komen, krijgen de vrije beroepen de mogelijkheid om hun onderneming op een ordentelijke manier aan te passen, te laten beschermen of te laten ophouden. Wie in een faillissementsprocedure zit, zal in de toekomst opnieuw kunnen starten met een nieuwe onderneming. De ondernemer moet dus niet langer wachten op de afwikkeling van het lopende faillissement. Na een akkoord van de rechter kunnen de schulden die hij niet kan terugbetalen, binnen dat faillissement kwijtgescholden worden aan de natuurlijke persoon. Het wetsontwerp wil ook het minnelijk akkoord stimuleren. Nu is zo'n minnelijke schikking niet aantrekkelijk, omdat de betalingen tussen schuldenaar en schuldeiser, achteraf bij een eventueel faillissement kunnen worden teruggevorderd. De schuldeiser heeft ook geen mogelijkheid om het minnelijk akkoord af te dwingen. Dat wordt in de toekomst wel mogelijk. Een bedrijf in moeilijkheden zal ook een beroep kunnen doen op een bemiddelaar die hem bijstaat bij het opstellen van een akkoord met schuldeisers. (Belga)

Wie met zijn of haar onderneming in moeilijk vaarwater terechtkomt, moet nu nog een beroep doen op procedures die in verschillende wetten zijn opgenomen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) stelde daarom één wet op. Hij wil daarmee inzetten op meer overlevingskansen voor alle ondernemingen in moeilijkheden, en tegelijk wil hij met de tekst het ondernemerschap blijven stimuleren voor wie al eens failliet ging. Een eerste ingreep bepaalt dat ook vrije beroepen failliet kunnen gaan en kunnen genieten van de voordelen van een insolventieprocedure. Indien ze in financiële moeilijkheden komen, krijgen de vrije beroepen de mogelijkheid om hun onderneming op een ordentelijke manier aan te passen, te laten beschermen of te laten ophouden. Wie in een faillissementsprocedure zit, zal in de toekomst opnieuw kunnen starten met een nieuwe onderneming. De ondernemer moet dus niet langer wachten op de afwikkeling van het lopende faillissement. Na een akkoord van de rechter kunnen de schulden die hij niet kan terugbetalen, binnen dat faillissement kwijtgescholden worden aan de natuurlijke persoon. Het wetsontwerp wil ook het minnelijk akkoord stimuleren. Nu is zo'n minnelijke schikking niet aantrekkelijk, omdat de betalingen tussen schuldenaar en schuldeiser, achteraf bij een eventueel faillissement kunnen worden teruggevorderd. De schuldeiser heeft ook geen mogelijkheid om het minnelijk akkoord af te dwingen. Dat wordt in de toekomst wel mogelijk. Een bedrijf in moeilijkheden zal ook een beroep kunnen doen op een bemiddelaar die hem bijstaat bij het opstellen van een akkoord met schuldeisers. (Belga)