Dat gedetineerden hun eigen kleding mogen dragen, werd al opgenomen in de Basiswet Gevangeniswezen uit 2005, maar het betrokken artikel trad nog niet in werking. In artikel 43 van de wet staat dat de kleding en het schoeisel moet voldoen aan de normen op het vlak van "de hygiëne, de welvoeglijkheid, de orde of de veiligheid". Tijdens de arbeid of andere activiteiten kan de gedetineerde wel verplicht worden om aangepaste kledij en schoeisel te dragen, die hij krijgt. Volgens het Gevangeniswezen zijn de meeste gevangenissen klaar om de regel in te voeren, volledig of minstens in een deel van hun inrichting. In een beperkt aantal gevangenissen lukt dat voorlopig nog niet, omdat zij door hun inspanningen tegen het coronavirus met logistieke en technische problemen kampen. Mogelijk is het dragen van burgerkleding in deze inrichtingen in de komende maanden wel mogelijk. (Belga)

Dat gedetineerden hun eigen kleding mogen dragen, werd al opgenomen in de Basiswet Gevangeniswezen uit 2005, maar het betrokken artikel trad nog niet in werking. In artikel 43 van de wet staat dat de kleding en het schoeisel moet voldoen aan de normen op het vlak van "de hygiëne, de welvoeglijkheid, de orde of de veiligheid". Tijdens de arbeid of andere activiteiten kan de gedetineerde wel verplicht worden om aangepaste kledij en schoeisel te dragen, die hij krijgt. Volgens het Gevangeniswezen zijn de meeste gevangenissen klaar om de regel in te voeren, volledig of minstens in een deel van hun inrichting. In een beperkt aantal gevangenissen lukt dat voorlopig nog niet, omdat zij door hun inspanningen tegen het coronavirus met logistieke en technische problemen kampen. Mogelijk is het dragen van burgerkleding in deze inrichtingen in de komende maanden wel mogelijk. (Belga)