De nood aan een overkoepelend orgaan voor tucht rond grensoverschrijdend gedrag was hoog. Het Vlaams Dopingtribunaal, dat in 2008 werd opgestart, kreeg in juni dus een make-over, met ruimere bevoegdheden en een nieuwe naam. Zo zijn er twee kamers, een kamer doping en een kamer grensoverschrijdend gedrag. Wat de tuchtprocedures inzake grensoverschrijdend gedrag betreft is het VST in eerste aanleg en in hoger beroep belast voor zover de statuten of reglementen van een sportorganisatie, of een overeenkomst hierin voorzien. Het richt hiervoor een onderzoeksinstantie op, evenals een tuchtkamer en een tuchtkamer hoger beroep. (Belga)

De nood aan een overkoepelend orgaan voor tucht rond grensoverschrijdend gedrag was hoog. Het Vlaams Dopingtribunaal, dat in 2008 werd opgestart, kreeg in juni dus een make-over, met ruimere bevoegdheden en een nieuwe naam. Zo zijn er twee kamers, een kamer doping en een kamer grensoverschrijdend gedrag. Wat de tuchtprocedures inzake grensoverschrijdend gedrag betreft is het VST in eerste aanleg en in hoger beroep belast voor zover de statuten of reglementen van een sportorganisatie, of een overeenkomst hierin voorzien. Het richt hiervoor een onderzoeksinstantie op, evenals een tuchtkamer en een tuchtkamer hoger beroep. (Belga)