Burgemeesters zullen aan de minister van Binnenlandse Zaken kunnen vragen om de identiteitspapieren in te trekken van inwoners die waarschijnlijk voor IS gaan strijden in Syrië of Irak. Die vraag zal via het OCAD, het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging, gaan, dat vervolgens een advies voor de minister opstelt. De papieren kunnen voor een termijn van drie maanden ingetrokken worden, en dat is verlengbaar tot zes maanden. "De wetgever koos voor die termijn omdat aangenomen wordt dat de personen in kwestie gederadicaliseerd kunnen worden", licht de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon toe. In principe zou ook de dynamische databank met informatie over "foreign fighters" op 1 januari van start gaan. Maar de privacycommissie heeft vragen bij het wetsontwerp. Staatssecretaris voor privacy Bart Tommelein liet weten dat de regering het ontwerp zal bijsturen. In de dynamische databank worden gegevens over zogenaamde foreign fighters gecentraliseerd en gedeeld. Bedoeling is dat de databank regelmatig wordt "aangevuld of gereinigd", stelde justitieminister Koen Geens (CD&V) na de goedkeuring in de ministerraad. Het OCAD bepaalt wie op de lijsten in de databank terechtkomt, en in welke hoedanigheid, zij het volgens strikte richtlijnen van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. De diensten die de databank kunnen voeden, staan precies omschreven. In de databank kunnen Belgen of mensen die in ons land verblijven opgenomen worden die naar een jihadistische conflictzone zijn afgereisd, die ernaar op weg zijn, die zijn teruggekeerd of die op weg zijn uit een conflictzone. Ook kunnen ze erin opgenomen worden als hun afreis naar een jihadistisch conflictgebied kan worden voorkomen of als er ernstige aanwijzingen bestaan dat ze zullen vertrekken. Enkel mensen met een veiligheidsmachtiging krijgen toegang tot de databank. Indien iemand wil weten of hij op de lijst voorkomt, kan hij of zij daarnaar vragen bij de Privacycommissie. (Belga)

Burgemeesters zullen aan de minister van Binnenlandse Zaken kunnen vragen om de identiteitspapieren in te trekken van inwoners die waarschijnlijk voor IS gaan strijden in Syrië of Irak. Die vraag zal via het OCAD, het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging, gaan, dat vervolgens een advies voor de minister opstelt. De papieren kunnen voor een termijn van drie maanden ingetrokken worden, en dat is verlengbaar tot zes maanden. "De wetgever koos voor die termijn omdat aangenomen wordt dat de personen in kwestie gederadicaliseerd kunnen worden", licht de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon toe. In principe zou ook de dynamische databank met informatie over "foreign fighters" op 1 januari van start gaan. Maar de privacycommissie heeft vragen bij het wetsontwerp. Staatssecretaris voor privacy Bart Tommelein liet weten dat de regering het ontwerp zal bijsturen. In de dynamische databank worden gegevens over zogenaamde foreign fighters gecentraliseerd en gedeeld. Bedoeling is dat de databank regelmatig wordt "aangevuld of gereinigd", stelde justitieminister Koen Geens (CD&V) na de goedkeuring in de ministerraad. Het OCAD bepaalt wie op de lijsten in de databank terechtkomt, en in welke hoedanigheid, zij het volgens strikte richtlijnen van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. De diensten die de databank kunnen voeden, staan precies omschreven. In de databank kunnen Belgen of mensen die in ons land verblijven opgenomen worden die naar een jihadistische conflictzone zijn afgereisd, die ernaar op weg zijn, die zijn teruggekeerd of die op weg zijn uit een conflictzone. Ook kunnen ze erin opgenomen worden als hun afreis naar een jihadistisch conflictgebied kan worden voorkomen of als er ernstige aanwijzingen bestaan dat ze zullen vertrekken. Enkel mensen met een veiligheidsmachtiging krijgen toegang tot de databank. Indien iemand wil weten of hij op de lijst voorkomt, kan hij of zij daarnaar vragen bij de Privacycommissie. (Belga)