Wie vanuit de werkloosheid een eigen zaak begint, verliest vanaf dag één de werkloosheidsuitkering en wordt bij de opstart dus meteen geconfronteerd met een inkomensonzekerheid. Om die onzekerheid op te vangen, lanceerde de Vlaamse regering in 2018 de transitiepremie voor werkzoekende 45-plussers die een eigen zaak starten. Eind vorig jaar werd al beslist de premie uit te breiden naar werkzoekende jongeren (-30 jaar) en werkzoekenden uit kansengroepen. Die uitbreiding paste in de maatregelen voor de relance van de arbeidsmarkt. Later werd aangekondigd dat de premie open wordt gesteld voor alle werkzoekenden, zonder leeftijdslimiet. Werkzoekenden die de premie aanvragen, moeten wel nog een prestarterstraject succesvol afronden zodat de nodige ondernemerschapscompetenties ontwikkeld worden en er onderzocht kan worden of het ondernemerschapsidee ook haalbaar is. Voor de ondernemers met een leeftijd van 45 jaar of ouder zal deze wijziging evenwel pas in werking treden voor aanvragen die tussen 1 juni 2021 en 31 maart 2022 worden ingediend. Ondernemers met een leeftijd van 45 jaar of ouder waren de oorspronkelijke begunstigden van deze maatregel en door de inwerkingtreding van de maatregel uit te stellen tot 1 juni 2021, biedt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CDV) deze groep twee extra maanden de tijd om de premie aan te vragen voordat het bedrag van de premie tijdelijk verlaagt. Op die manier wordt aan deze groep extra tijd gegeven om zich aan de gewijzigde voorwaarden van de maatregelen aan te passen en wordt er rekening gehouden met de lopende trajecten. (Belga)

Wie vanuit de werkloosheid een eigen zaak begint, verliest vanaf dag één de werkloosheidsuitkering en wordt bij de opstart dus meteen geconfronteerd met een inkomensonzekerheid. Om die onzekerheid op te vangen, lanceerde de Vlaamse regering in 2018 de transitiepremie voor werkzoekende 45-plussers die een eigen zaak starten. Eind vorig jaar werd al beslist de premie uit te breiden naar werkzoekende jongeren (-30 jaar) en werkzoekenden uit kansengroepen. Die uitbreiding paste in de maatregelen voor de relance van de arbeidsmarkt. Later werd aangekondigd dat de premie open wordt gesteld voor alle werkzoekenden, zonder leeftijdslimiet. Werkzoekenden die de premie aanvragen, moeten wel nog een prestarterstraject succesvol afronden zodat de nodige ondernemerschapscompetenties ontwikkeld worden en er onderzocht kan worden of het ondernemerschapsidee ook haalbaar is. Voor de ondernemers met een leeftijd van 45 jaar of ouder zal deze wijziging evenwel pas in werking treden voor aanvragen die tussen 1 juni 2021 en 31 maart 2022 worden ingediend. Ondernemers met een leeftijd van 45 jaar of ouder waren de oorspronkelijke begunstigden van deze maatregel en door de inwerkingtreding van de maatregel uit te stellen tot 1 juni 2021, biedt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CDV) deze groep twee extra maanden de tijd om de premie aan te vragen voordat het bedrag van de premie tijdelijk verlaagt. Op die manier wordt aan deze groep extra tijd gegeven om zich aan de gewijzigde voorwaarden van de maatregelen aan te passen en wordt er rekening gehouden met de lopende trajecten. (Belga)