Om de huidige vluchtelingencrisis het hoofd te bieden, legt Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker woensdag een nieuw spreidingsplan op tafel. Details van dat plan lekten vandaag al uit.

In totaal plant zoekt de Europese Commissie opvang voor 120.000 extra vluchtelingen, die aankomen in Italië, Hongarije en Griekenland. Dat zijn de eerste Europese landen waar veel vluchtelingen terecht komen. Bedoeling van het plan is om die landen te ontlasten.

Vooral over de verdeelsleutel is veel te doen. Er wordt vooral een beroep gedaan op de landen die al veel vluchtelingen opnemen. Volgens gelekte cijfers zou Duitsland 31.443 asielzoekers moeten opvangen. Op de tweede en derde plaats staan Frankrijk (24.031) en Spanje (14.921).

Voor België gaat het om 4.560 extra mensen. Polen, een land dat tot nu altijd zeer weigerachtig stond tegenover opvang, krijgt 9.000 extra mensen toegewezen.

In het plan van Jucker krijgen landen 6.000 euro per asielzoeker die ze opnemen. Italië, Griekenland en Hongarije ontvangen 500 euro voor de reiskosten van elke vluchteling die vertrekt.

Verwacht wordt dat veel landen bezwaren zullen hebben. De afgelopen zomer lanceerde Juncker een vrijwillig spreidingsplan voor 40.000 mensen, en daar kwam toen al heel wat kritiek op, vooral vanuit Oost-Europa en de Baltische staten.

Francken stelt drie voorwaarden

Een eerlijke Europese spreiding, socio-economische solidariteit en meer steun voor opvang in de regio. Die drie voorwaarden stelt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) voorop naar aanleiding van het nieuwe spreidingsplan over de verdeling van vluchtelingen over de Europese Unie, dat Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, woensdag voorstelt. Het cijfer van 4.560 vluchtelingen dat voor ons land naar voren wordt geschoven, wil zijn kabinet niet bevestigen.

Los van de cijfers die circuleren, wil staatssecretaris Francken het eerst hebben over een aantal voorwaarden dat moet vervuld zijn. Het gaat in de eerste plaats om een eerlijke Europese spreiding met gesloten hotspots in Griekenland en Italië. Daar kan dan een onderscheid worden gemaakt tussen oorlogsvluchtelingen en economische vluchtelingen.

Francken wil ook socio-economische solidariteit zien samengaan met asielsolidariteit. Concreet wil hij bijvoorbeeld landbouwsteun opschorten aan landen die zich niet solidair willen tonen in de opvang van asielzoekers.

De staatssecretaris pleit ook voor meer steun voor opvang in de regio rond Syrië, zodat mensen de noodzaak niet meer voelen om hun geluk in Europa te komen beproeven, legt zijn woordvoerster uit.

Michel: 'Crisis kan nog moeilijker worden'

Premier Charles Michel (MR) waarschuwde gisteren nog dat de crisis de komende maanden nog erger zal worden. 'We hebben onze verantwoordelijkheid genomen, maar het zal nog moeilijker worden.' (JH)

Om de huidige vluchtelingencrisis het hoofd te bieden, legt Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker woensdag een nieuw spreidingsplan op tafel. Details van dat plan lekten vandaag al uit.In totaal plant zoekt de Europese Commissie opvang voor 120.000 extra vluchtelingen, die aankomen in Italië, Hongarije en Griekenland. Dat zijn de eerste Europese landen waar veel vluchtelingen terecht komen. Bedoeling van het plan is om die landen te ontlasten. Vooral over de verdeelsleutel is veel te doen. Er wordt vooral een beroep gedaan op de landen die al veel vluchtelingen opnemen. Volgens gelekte cijfers zou Duitsland 31.443 asielzoekers moeten opvangen. Op de tweede en derde plaats staan Frankrijk (24.031) en Spanje (14.921). Voor België gaat het om 4.560 extra mensen. Polen, een land dat tot nu altijd zeer weigerachtig stond tegenover opvang, krijgt 9.000 extra mensen toegewezen.In het plan van Jucker krijgen landen 6.000 euro per asielzoeker die ze opnemen. Italië, Griekenland en Hongarije ontvangen 500 euro voor de reiskosten van elke vluchteling die vertrekt.Verwacht wordt dat veel landen bezwaren zullen hebben. De afgelopen zomer lanceerde Juncker een vrijwillig spreidingsplan voor 40.000 mensen, en daar kwam toen al heel wat kritiek op, vooral vanuit Oost-Europa en de Baltische staten.Een eerlijke Europese spreiding, socio-economische solidariteit en meer steun voor opvang in de regio. Die drie voorwaarden stelt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) voorop naar aanleiding van het nieuwe spreidingsplan over de verdeling van vluchtelingen over de Europese Unie, dat Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, woensdag voorstelt. Het cijfer van 4.560 vluchtelingen dat voor ons land naar voren wordt geschoven, wil zijn kabinet niet bevestigen. Los van de cijfers die circuleren, wil staatssecretaris Francken het eerst hebben over een aantal voorwaarden dat moet vervuld zijn. Het gaat in de eerste plaats om een eerlijke Europese spreiding met gesloten hotspots in Griekenland en Italië. Daar kan dan een onderscheid worden gemaakt tussen oorlogsvluchtelingen en economische vluchtelingen. Francken wil ook socio-economische solidariteit zien samengaan met asielsolidariteit. Concreet wil hij bijvoorbeeld landbouwsteun opschorten aan landen die zich niet solidair willen tonen in de opvang van asielzoekers. De staatssecretaris pleit ook voor meer steun voor opvang in de regio rond Syrië, zodat mensen de noodzaak niet meer voelen om hun geluk in Europa te komen beproeven, legt zijn woordvoerster uit.Premier Charles Michel (MR) waarschuwde gisteren nog dat de crisis de komende maanden nog erger zal worden. 'We hebben onze verantwoordelijkheid genomen, maar het zal nog moeilijker worden.' (JH)