De cijfers zijn het resultaat van studies van de VUB, de K.U.Leuven en de UGent. Die werken interdisciplinair samen in het Jeugdonderzoeksplatform (JOP). Vandaag maakten ze hun cijfers bekend op een studiedag in Brussel. Ze stelden ook een boek voor: Jong in Brussel.

De conclusie is dat er niet meer criminaliteit is in Brussel dan in Vlaanderen. 75 procent van de 5000 ondervraagde jongeren heeft hooguit één of helemaal geen crimineel feit gepleegd. 40 procent van de Brusselse jongeren heeft al eens iets gestolen wat minder dan vijf euro waard was. Dat is het meest voorkomende delict, gevolgd door vandalisme (21 procent).

Geweld doet zich wel vaker voor in Brussel. 16 procent van de jongeren in Brussel kwam hier al mee in aanraking, tegenover 12,7 procent in Vlaanderen.

Opmerkelijk is dat 18 procent van de delicten in Brussel een proces-verbaal tot gevolg heeft. In Vlaanderen is dit maar 5,7 procent. 'Dat doet vermoeden dat jeugddelinquentie in Brussel nauwer opgevolgd of strikter aangepakt wordt dan in andere regio's', staat er in het boek te lezen.

Daders en slachtoffers
Criminaliteit bij jongeren hangt vaak samen met de omgeving. 'De jongeren die strafbare feiten plegen, geven aan dat ze in hun woonbuurt veel overlast ervaren, dat ze een minder positieve relatie met hun ouders hebben en dat ze zich niet goed voelen op school', aldus het JOP.

Delicten komen het meest voor bij jongeren die delinquente vrienden hebben. Ook jongeren die hun vrije tijd spenderen op plaatsen waar geen toezicht is (niet de jeugdbeweging dus) en die alcohol of drugs gebruiken, blijken een veel groter risico op delinquentie te lopen.

Jongens hebben meer kans om slachtoffer te worden dan meisjes. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat jongens meer het gevaar opzoeken.

Een delinquente jongere heeft ook meer kans om zelf slachtoffer te worden. Vaak is het geweld of criminele feit ook een wraakactie.

De onderzoekers benadrukken dat niet iedereen die slachtoffer wordt ook zelf dader is.

Onveiligheidsgevoel

Brusselse jongeren voelen zich niet noodzakelijk onveilig. Ze rapporteren wel verschillende vormen van overlast. Vooral meisjes worden vaak lastig gevallen op straat. Toch voelen de jongeren zich daar niet onveilig door. (NC)

De cijfers zijn het resultaat van studies van de VUB, de K.U.Leuven en de UGent. Die werken interdisciplinair samen in het Jeugdonderzoeksplatform (JOP). Vandaag maakten ze hun cijfers bekend op een studiedag in Brussel. Ze stelden ook een boek voor: Jong in Brussel. De conclusie is dat er niet meer criminaliteit is in Brussel dan in Vlaanderen. 75 procent van de 5000 ondervraagde jongeren heeft hooguit één of helemaal geen crimineel feit gepleegd. 40 procent van de Brusselse jongeren heeft al eens iets gestolen wat minder dan vijf euro waard was. Dat is het meest voorkomende delict, gevolgd door vandalisme (21 procent). Geweld doet zich wel vaker voor in Brussel. 16 procent van de jongeren in Brussel kwam hier al mee in aanraking, tegenover 12,7 procent in Vlaanderen. Opmerkelijk is dat 18 procent van de delicten in Brussel een proces-verbaal tot gevolg heeft. In Vlaanderen is dit maar 5,7 procent. 'Dat doet vermoeden dat jeugddelinquentie in Brussel nauwer opgevolgd of strikter aangepakt wordt dan in andere regio's', staat er in het boek te lezen. Daders en slachtoffers Criminaliteit bij jongeren hangt vaak samen met de omgeving. 'De jongeren die strafbare feiten plegen, geven aan dat ze in hun woonbuurt veel overlast ervaren, dat ze een minder positieve relatie met hun ouders hebben en dat ze zich niet goed voelen op school', aldus het JOP. Delicten komen het meest voor bij jongeren die delinquente vrienden hebben. Ook jongeren die hun vrije tijd spenderen op plaatsen waar geen toezicht is (niet de jeugdbeweging dus) en die alcohol of drugs gebruiken, blijken een veel groter risico op delinquentie te lopen. Jongens hebben meer kans om slachtoffer te worden dan meisjes. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat jongens meer het gevaar opzoeken. Een delinquente jongere heeft ook meer kans om zelf slachtoffer te worden. Vaak is het geweld of criminele feit ook een wraakactie. De onderzoekers benadrukken dat niet iedereen die slachtoffer wordt ook zelf dader is. Onveiligheidsgevoel Brusselse jongeren voelen zich niet noodzakelijk onveilig. Ze rapporteren wel verschillende vormen van overlast. Vooral meisjes worden vaak lastig gevallen op straat. Toch voelen de jongeren zich daar niet onveilig door. (NC)