Op dinsdag 13 februari heeft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) geprobeerd om een Sudanees te repatriëren zonder te hebben afgetoetst of hij in zijn thuisland risico op foltering of onmenselijke behandeling liep, zoals artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) voorschrijft. Dat zegt Kati Verstrepen, de advocaat die hij in de arm heeft genomen, tegen Knack.
...