Met het Gouden Spoor zet Trage Wegen de gemeente in de bloemetjes die de afgelopen 10 jaar baanbrekend werk heeft verricht voor haar trage wegen. Neerpelt is in de prijzen gevallen voor onder meer het openstellen van twaalf tragewegenlopen, meer dan zeven kilometer lang, en het aanplanten van nieuwe houtkanten. Daarnaast ging een tweede prijs, het Aanmoedigingspad, naar Lier om de stad het signaal te geven dat de voorbije jaren op een of meerdere vlakken wat haperde. Deze prijs wil Lier nu aanzetten om werk te maken van trage wegen. Intussen wordt het netwerk van trage wegen in Vlaanderen ruw geschat tussen 15.000 à 25.000 kilometer. Een nieuwe applicatie op www.tragewegen.be wil dat netwerk nu beter in kaart brengen. Ten slotte pleitte voorzitter Boon voor een versteviging van het wettelijk kader voor trage wegen om ze beter te beschermen. "Trage wegen zijn recreatief maar ook functioneel, onder meer als alternatief voor woon-schoolverkeer", aldus Boon. (OSN)

Met het Gouden Spoor zet Trage Wegen de gemeente in de bloemetjes die de afgelopen 10 jaar baanbrekend werk heeft verricht voor haar trage wegen. Neerpelt is in de prijzen gevallen voor onder meer het openstellen van twaalf tragewegenlopen, meer dan zeven kilometer lang, en het aanplanten van nieuwe houtkanten. Daarnaast ging een tweede prijs, het Aanmoedigingspad, naar Lier om de stad het signaal te geven dat de voorbije jaren op een of meerdere vlakken wat haperde. Deze prijs wil Lier nu aanzetten om werk te maken van trage wegen. Intussen wordt het netwerk van trage wegen in Vlaanderen ruw geschat tussen 15.000 à 25.000 kilometer. Een nieuwe applicatie op www.tragewegen.be wil dat netwerk nu beter in kaart brengen. Ten slotte pleitte voorzitter Boon voor een versteviging van het wettelijk kader voor trage wegen om ze beter te beschermen. "Trage wegen zijn recreatief maar ook functioneel, onder meer als alternatief voor woon-schoolverkeer", aldus Boon. (OSN)