Dat blijkt uit de resultaten van de peiling Nederlands die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits donderdag heeft voorgesteld. Aan de peiling Nederlands namen meer dan 3.000 leerlingen uit 119 basisscholen uit heel Vlaanderen deel.

Uit de resultaten blijkt dat 84 procent van de leerlingen op het einde van het basisonderwijs de eindtermen voor lezen haalden en 82 procent voor luisteren. In 2013 lag de score met respectievelijk 92 en 87 procent hoger.

Meisjes halen over het algemeen vaker de eindtermen dan jongens. Ook wie thuis Nederlands spreekt of opgroeit in een gezin met een hogere sociaal-economische status scoort beter.

Opvallend is ook dat het gebruik van bepaalde handboeken invloed heeft op het niveau van leerlingen, net zoals de onderwijservaring van de leerkracht.

Volgens Crevits zijn het nog altijd goede resultaten. 'Het toont aan dat onze leraren knap werk leveren', aldus de minister.

'Toch komen ook een aantal duidelijke aandachtspunten naar boven. Het is belangrijk dat scholen actief werk maken van het versterken van de kwaliteitscultuur, leerwinst bij elke jongere in haar brengen en dat de resultaten van elke peiling gedeeld worden met pedagogische begeleidingsdiensten en de onderwijsinspectie.'

Concreet komt er standaard een nieuw vak in de lerarenopleiding om Nederlands aan te leren aan kinderen die thuis een andere taal spreken.

Dat blijkt uit de resultaten van de peiling Nederlands die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits donderdag heeft voorgesteld. Aan de peiling Nederlands namen meer dan 3.000 leerlingen uit 119 basisscholen uit heel Vlaanderen deel. Uit de resultaten blijkt dat 84 procent van de leerlingen op het einde van het basisonderwijs de eindtermen voor lezen haalden en 82 procent voor luisteren. In 2013 lag de score met respectievelijk 92 en 87 procent hoger. Meisjes halen over het algemeen vaker de eindtermen dan jongens. Ook wie thuis Nederlands spreekt of opgroeit in een gezin met een hogere sociaal-economische status scoort beter. Opvallend is ook dat het gebruik van bepaalde handboeken invloed heeft op het niveau van leerlingen, net zoals de onderwijservaring van de leerkracht.Volgens Crevits zijn het nog altijd goede resultaten. 'Het toont aan dat onze leraren knap werk leveren', aldus de minister. 'Toch komen ook een aantal duidelijke aandachtspunten naar boven. Het is belangrijk dat scholen actief werk maken van het versterken van de kwaliteitscultuur, leerwinst bij elke jongere in haar brengen en dat de resultaten van elke peiling gedeeld worden met pedagogische begeleidingsdiensten en de onderwijsinspectie.' Concreet komt er standaard een nieuw vak in de lerarenopleiding om Nederlands aan te leren aan kinderen die thuis een andere taal spreken.