Het weekblad Humo publiceerde dinsdag een artikel met getuigenissen over wat er allemaal fout zou lopen. Zo zouden er pooiers binnenraken, zouden er harddrugs gebruikt worden en zouden meisjes zich prostitueren vanuit het huis. Ook is er sprake van financiële onregelmatigheden.

'De verslagenheid is groot bij het lezen van de verschillende beschuldigingen', zegt vzw Ne(s)t in een reactie. 'We betreuren deze tendentieuze berichtgeving op basis van onwaarheden en uit de context getrokken verhalen. Uiteraard zullen wij met vzw Ne(s)t in detail op de beschuldigingen reageren en deze met de nodige bewijsstukken weerleggen en dit bij de betrokken en verantwoordelijke instanties. Dit alles gestaafd en gedocumenteerd, in tegenstelling tot hoe het artikel werd opgebouwd.'

De vzw spreekt van een 'beschadigingsoperatie' van enkele personen die zelf bevoegd waren voor de financiën en de werking van de vzw. Volgens de reactie zou Saskia Van Nieuwenhove, de bezielster van het project die in het artikel in opspraak komt, zelfs 'geen toegang tot de rekeningen van de vzw' hebben gehad en die niet kunnen consulteren hebben.

Verder betreurt de vzw Ne(s)t de toon van de berichtgeving, met 'een titel die op niet meer uit is dan sensatie'. 'Deze berichtgeving en titel suggereren dat er binnen de vzw meisjes misbruikt worden. Dit wordt op geen enkele manier met feiten of bewijzen onderbouwd, maar ondermijnt wel de hele werking en de naam van de vzw. Tegelijk moeten we vaststellen dat in het artikel slachtoffers opgevoerd worden met naam en leeftijd. Dit alles getuigt van een compleet gebrek aan deontologie.'

De vzw Ne(s)t en Van Nieuwenhove zeggen dat ze de komende dagen met een uitgebreide reactie zullen komen. Ze beloven wel dat ze zich zullen onthouden van een verdere polemiek in de pers, uit respect voor de privacy en de psychologische schade die dit kan aanrichten bij de bewoners van het opvanghuis. 'Medewerkers, symptahisanten maar ook huidige bewoners in Ne(s)t zijn diep geschokt en voelen zich zwaar gekwetst', klinkt het.

Ook Van Nieuwenhove zelf reageert dinsdag op Facebook. Ze spreekt van 'groteske beschuldigingen'. Tegelijk zegt ze dat ze 'in alle transparantie de bevoegde instanties zal informeren en te woord staan na al deze aantijgingen.'

Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) stelt later op de dag vragen over de mogelijke wantoestanden in de commissie welzijn van het Vlaams Parlement. Het Vlaams agentschap Opgroeien liet maandag al weten dat vzw Ne(s)t een verbetertraject doorloopt.

Wouter Beke: 'Ik maak de verlenging van het project afhankelijk van de resultaten van die doorlichting'

'Het agentschap Opgroeien heeft de Zorginspectie opdracht gegeven om de inhoudelijke werking en de aanwending van de middelen bij de vzw Ne(s)t door te lichten.' Dat antwoordde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dinsdag in het parlement op een vraag van Lorin Parys (N-VA).

Parys uitte maandag zijn bezorgdheid over de gang van zaken bij de vzw, die opvang en ondersteuning biedt aan slachtoffers van mensenhandel en tienerpooiers.

'Ik maak de verlenging van het project afhankelijk van de resultaten van die doorlichting', aldus de minister. De huidige subsidie van het opvanghuis liep af in januari en er moet nog worden beslist over eventuele nieuwe financiering. De vzw heeft wel al een interne crisismanager aangesteld, om een antwoord te bieden op de verwachtingen van het agentschap Opgroeien. 'Het klopt niet dat deze crisismanager aangesteld werd op vraag van het agentschap, of vanuit het agentschap aangeleverd werd', aldus Beke. Ne(s)t zou de aanwezigheid van pooiers hebben aangepakt, maar eerder op een ad-hocmanier, en nog niet met nieuwe procedures.

Volgens de minister werden er binnen het project totnogtoe dertien meisjes begeleid. 'Uit een ad-hocbevraging blijkt dat er momenteel zes meisjes in begeleiding zijn, waarvan vier meisjes effectief in vzw Ne(s)t verblijven.'

Parys beschikt naar eigen zeggen echter over informatie waaruit blijkt dat er op dit moment slechts één meisje verblijft. Hij stelt zich dan ook vragen bij de wenselijkheid van Vlaamse financiering. De N-VA'er vraagt zich ook af of de vzw op dezelfde locatie kan blijven, nu die bekend is en nu is gebleken dat ook tienerpooiers de weg vinden.

Het weekblad Humo publiceerde dinsdag een artikel met getuigenissen over wat er allemaal fout zou lopen. Zo zouden er pooiers binnenraken, zouden er harddrugs gebruikt worden en zouden meisjes zich prostitueren vanuit het huis. Ook is er sprake van financiële onregelmatigheden.'De verslagenheid is groot bij het lezen van de verschillende beschuldigingen', zegt vzw Ne(s)t in een reactie. 'We betreuren deze tendentieuze berichtgeving op basis van onwaarheden en uit de context getrokken verhalen. Uiteraard zullen wij met vzw Ne(s)t in detail op de beschuldigingen reageren en deze met de nodige bewijsstukken weerleggen en dit bij de betrokken en verantwoordelijke instanties. Dit alles gestaafd en gedocumenteerd, in tegenstelling tot hoe het artikel werd opgebouwd.' De vzw spreekt van een 'beschadigingsoperatie' van enkele personen die zelf bevoegd waren voor de financiën en de werking van de vzw. Volgens de reactie zou Saskia Van Nieuwenhove, de bezielster van het project die in het artikel in opspraak komt, zelfs 'geen toegang tot de rekeningen van de vzw' hebben gehad en die niet kunnen consulteren hebben. Verder betreurt de vzw Ne(s)t de toon van de berichtgeving, met 'een titel die op niet meer uit is dan sensatie'. 'Deze berichtgeving en titel suggereren dat er binnen de vzw meisjes misbruikt worden. Dit wordt op geen enkele manier met feiten of bewijzen onderbouwd, maar ondermijnt wel de hele werking en de naam van de vzw. Tegelijk moeten we vaststellen dat in het artikel slachtoffers opgevoerd worden met naam en leeftijd. Dit alles getuigt van een compleet gebrek aan deontologie.' De vzw Ne(s)t en Van Nieuwenhove zeggen dat ze de komende dagen met een uitgebreide reactie zullen komen. Ze beloven wel dat ze zich zullen onthouden van een verdere polemiek in de pers, uit respect voor de privacy en de psychologische schade die dit kan aanrichten bij de bewoners van het opvanghuis. 'Medewerkers, symptahisanten maar ook huidige bewoners in Ne(s)t zijn diep geschokt en voelen zich zwaar gekwetst', klinkt het. Ook Van Nieuwenhove zelf reageert dinsdag op Facebook. Ze spreekt van 'groteske beschuldigingen'. Tegelijk zegt ze dat ze 'in alle transparantie de bevoegde instanties zal informeren en te woord staan na al deze aantijgingen.' Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) stelt later op de dag vragen over de mogelijke wantoestanden in de commissie welzijn van het Vlaams Parlement. Het Vlaams agentschap Opgroeien liet maandag al weten dat vzw Ne(s)t een verbetertraject doorloopt. 'Het agentschap Opgroeien heeft de Zorginspectie opdracht gegeven om de inhoudelijke werking en de aanwending van de middelen bij de vzw Ne(s)t door te lichten.' Dat antwoordde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dinsdag in het parlement op een vraag van Lorin Parys (N-VA).Parys uitte maandag zijn bezorgdheid over de gang van zaken bij de vzw, die opvang en ondersteuning biedt aan slachtoffers van mensenhandel en tienerpooiers. 'Ik maak de verlenging van het project afhankelijk van de resultaten van die doorlichting', aldus de minister. De huidige subsidie van het opvanghuis liep af in januari en er moet nog worden beslist over eventuele nieuwe financiering. De vzw heeft wel al een interne crisismanager aangesteld, om een antwoord te bieden op de verwachtingen van het agentschap Opgroeien. 'Het klopt niet dat deze crisismanager aangesteld werd op vraag van het agentschap, of vanuit het agentschap aangeleverd werd', aldus Beke. Ne(s)t zou de aanwezigheid van pooiers hebben aangepakt, maar eerder op een ad-hocmanier, en nog niet met nieuwe procedures. Volgens de minister werden er binnen het project totnogtoe dertien meisjes begeleid. 'Uit een ad-hocbevraging blijkt dat er momenteel zes meisjes in begeleiding zijn, waarvan vier meisjes effectief in vzw Ne(s)t verblijven.' Parys beschikt naar eigen zeggen echter over informatie waaruit blijkt dat er op dit moment slechts één meisje verblijft. Hij stelt zich dan ook vragen bij de wenselijkheid van Vlaamse financiering. De N-VA'er vraagt zich ook af of de vzw op dezelfde locatie kan blijven, nu die bekend is en nu is gebleken dat ook tienerpooiers de weg vinden.