Het personeel in de zorg is al een tijdje misnoegd om twee koninklijke besluiten, die eerder al werden goedgekeurd in de superkern. Eén besluit geeft provinciegouverneurs de mogelijkheid om zorgpersoneel op te vorderen indien nodig, het andere laat zorgkundigen extra taken uitvoeren die normaal gesproken enkel verpleegkundigen mogen doen. De besluiten kwamen er op vraag van de minister-presidenten van de regio's, die op dat moment geconfronteerd werden met een grote uitbraak van het coronavirus in de woonzorgcentra, maar de timing van de teksten schoot de bonden in het verkeerde keelgat. De onvrede leidde al tot een stakingsaanzegging in de Waalse en Brusselse gezondheidszorg.

Minister De Block zat woensdagochtend drie uur lang samen met de sociale partners om een uitweg te zoeken. Die is er nu: De Block zal komende zaterdag verslag uitbrengen op de superkern en voorstellen om stappen te zetten om de betrokken besluiten 'on hold' te zetten, klinkt het op haar kabinet. Daarnaast is overeengekomen om het sociaal overleg opnieuw op te starten met een vaste onderhandelingskalender. Daarin zouden dan de meer structurele problemen als de werkomstandigheden in de zorg, de verloning en de aantrekkelijkheid van het beroep aan bod komen.

De Franstalige nonprofitvakbond CNE reageert tevreden, maar 'betreurt het dat we een stakingsaanzegging moesten indienen om gehoord te worden', zegt nationaal secretaris Yves Hellendorff. De vakbond zal 'aandachtig opvolgen of de engagementen nageleefd worden' en zal afhankelijk daarvan beslissen of de stakingsaanzegging wordt ingetrokken.

Het personeel in de zorg is al een tijdje misnoegd om twee koninklijke besluiten, die eerder al werden goedgekeurd in de superkern. Eén besluit geeft provinciegouverneurs de mogelijkheid om zorgpersoneel op te vorderen indien nodig, het andere laat zorgkundigen extra taken uitvoeren die normaal gesproken enkel verpleegkundigen mogen doen. De besluiten kwamen er op vraag van de minister-presidenten van de regio's, die op dat moment geconfronteerd werden met een grote uitbraak van het coronavirus in de woonzorgcentra, maar de timing van de teksten schoot de bonden in het verkeerde keelgat. De onvrede leidde al tot een stakingsaanzegging in de Waalse en Brusselse gezondheidszorg. Minister De Block zat woensdagochtend drie uur lang samen met de sociale partners om een uitweg te zoeken. Die is er nu: De Block zal komende zaterdag verslag uitbrengen op de superkern en voorstellen om stappen te zetten om de betrokken besluiten 'on hold' te zetten, klinkt het op haar kabinet. Daarnaast is overeengekomen om het sociaal overleg opnieuw op te starten met een vaste onderhandelingskalender. Daarin zouden dan de meer structurele problemen als de werkomstandigheden in de zorg, de verloning en de aantrekkelijkheid van het beroep aan bod komen. De Franstalige nonprofitvakbond CNE reageert tevreden, maar 'betreurt het dat we een stakingsaanzegging moesten indienen om gehoord te worden', zegt nationaal secretaris Yves Hellendorff. De vakbond zal 'aandachtig opvolgen of de engagementen nageleefd worden' en zal afhankelijk daarvan beslissen of de stakingsaanzegging wordt ingetrokken.