Er was deze week commotie over het feit dat minister Somers in zee gaat met Join.Vlaanderen als nieuwe participatieorganisatie. De netwerkorganisatie vervangt het Minderhedenforum. Die laatste reageerde vol ongeloof op de beslissing van Somers.

Ook Groen was niet te spreken over de afschaffing van het Minderhedenforum. En Vlaamse Parlementslid Katrien Partyka van CD&V zei dinsdag dat het dossier van Join.Vlaanderen 'geen sterke indruk geeft'.

Minister Somers betreurt de commotie en het feit dat men dreigt te vervallen in onnodige tegenstellingen. 'De komende dagen en weken wil ik werk maken van een geïntegreerde samenwerking', zegt Somers woensdagmiddag. 'Als minister kan ik maar één participatieorganisatie aanduiden en dan dreigt kiezen snel verliezen te worden. Ook al is de keuze voor de ene hier geen keuze tegen de andere.'

Somers wil naar eigen zeggen geen status-quo op vlak van het diversiteitsbeleid. 'Ik wil vooruitgang boeken, zaken in beweging krijgen en een verschil maken. Vlaanderen is immers een superdiverse samenleving geworden met nog veel werk aan de winkel. Veel dingen moeten beter. Het Minderhedenforum heeft een lange traditie en heeft de laatste maanden een sterke wil getoond om mee te evolueren naar een vernieuwde aanpak. Join.Vlaanderen heeft een sterke focus op concreet werken rond diversiteit en inclusie. Beide organisaties zijn geen tegenstanders maar vertonen net een grote complementariteit.'

In maart werd reeds aangekondigd dat de erkenning van het Minderhedenforum als participatieorganisatie niet automatisch verlengd ging worden omdat de organisatie volgens Somers toen niet voldeed aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden. Er volgde een open oproep en er werden drie dossiers ingediend. Twee daarvan voldeden aan de basisvoorwaarden, namelijk dat van het Minderhedenforum en Join.Vlaanderen. 'Als minister moet ik er één kiezen om onderhandelingen te starten om te komen tot een ontwerp-samenwerkingsovereenkomst, die de Vlaamse regering dan moet goedkeuren.'

De minister benadrukt dat de ingediende dossiers van Join.Vlaanderen, maar ook dat van het Minderhedenforum, geen eindpunt zijn. Op basis van de ingediende dossiers werd gekozen om met Join.Vlaanderen naar de volgende fase te gaan in het erkenningsproces, namelijk de uitwerking van een samenwerkingsakkoord. 'In deze fase kunnen en moeten er nog heel veel zaken uitgeklaard en geconcretiseerd worden.'

Na een vergadering met beide partijen roept Somers beide partijen op om de krachten te bundelen. 'Daarom zal ik de komende weken beide organisaties samenbrengen. Ik ambieer daarbij de kwaliteiten en complementariteit van beide spelers in elkaar te schuiven om zo te komen tot een sterke en vernieuwde aanpak op het terrein.'

Groen blijft kritisch

Groen blijft kritisch tegenover de plannen van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers, nadat hijJoin.Vlaanderen en het Minderhedenforum opriep hun krachten te bundelen. 'Dat neemt niet weg dat de vragen over Join.Vlaanderen even relevant en prangend blijven. Daarnaast mag de bundeling van de krachten geen schijnmanoeuvre zijn om het Minderhedenforum toch nog op te doeken', stelt Vlaams Parlementslid An Moerenhout van Groen.

Groen weet dat de partnerorganisaties zich terugtrokken toen de minister Join.Vlaanderen aankondigde. 'Dat roept vragen op. Net zoals het erop lijkt dat er parallellen zijn tussen Join.Vlaanderen en het Integratiepact vzw. Die laatste werd door onafhankelijke consulten tegen het licht gehouden en kreeg een negatieve beoordeling', aldus Moerenhout.

Verder blijft Groen kritisch tegenover de plannen van minister Somers om de twee organisaties te bundelen. 'Is dit een schijnmanoeuvre van minister Somers om het Minderhedenforum alsnog te verzwakken? Als er niet meer middelen zijn, heeft het alle schijn ervan. Of je krijgt een Minderhedenforum light. Daar hebben etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen weinig aan.'

Er was deze week commotie over het feit dat minister Somers in zee gaat met Join.Vlaanderen als nieuwe participatieorganisatie. De netwerkorganisatie vervangt het Minderhedenforum. Die laatste reageerde vol ongeloof op de beslissing van Somers. Ook Groen was niet te spreken over de afschaffing van het Minderhedenforum. En Vlaamse Parlementslid Katrien Partyka van CD&V zei dinsdag dat het dossier van Join.Vlaanderen 'geen sterke indruk geeft'. Minister Somers betreurt de commotie en het feit dat men dreigt te vervallen in onnodige tegenstellingen. 'De komende dagen en weken wil ik werk maken van een geïntegreerde samenwerking', zegt Somers woensdagmiddag. 'Als minister kan ik maar één participatieorganisatie aanduiden en dan dreigt kiezen snel verliezen te worden. Ook al is de keuze voor de ene hier geen keuze tegen de andere.' Somers wil naar eigen zeggen geen status-quo op vlak van het diversiteitsbeleid. 'Ik wil vooruitgang boeken, zaken in beweging krijgen en een verschil maken. Vlaanderen is immers een superdiverse samenleving geworden met nog veel werk aan de winkel. Veel dingen moeten beter. Het Minderhedenforum heeft een lange traditie en heeft de laatste maanden een sterke wil getoond om mee te evolueren naar een vernieuwde aanpak. Join.Vlaanderen heeft een sterke focus op concreet werken rond diversiteit en inclusie. Beide organisaties zijn geen tegenstanders maar vertonen net een grote complementariteit.' In maart werd reeds aangekondigd dat de erkenning van het Minderhedenforum als participatieorganisatie niet automatisch verlengd ging worden omdat de organisatie volgens Somers toen niet voldeed aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden. Er volgde een open oproep en er werden drie dossiers ingediend. Twee daarvan voldeden aan de basisvoorwaarden, namelijk dat van het Minderhedenforum en Join.Vlaanderen. 'Als minister moet ik er één kiezen om onderhandelingen te starten om te komen tot een ontwerp-samenwerkingsovereenkomst, die de Vlaamse regering dan moet goedkeuren.' De minister benadrukt dat de ingediende dossiers van Join.Vlaanderen, maar ook dat van het Minderhedenforum, geen eindpunt zijn. Op basis van de ingediende dossiers werd gekozen om met Join.Vlaanderen naar de volgende fase te gaan in het erkenningsproces, namelijk de uitwerking van een samenwerkingsakkoord. 'In deze fase kunnen en moeten er nog heel veel zaken uitgeklaard en geconcretiseerd worden.' Na een vergadering met beide partijen roept Somers beide partijen op om de krachten te bundelen. 'Daarom zal ik de komende weken beide organisaties samenbrengen. Ik ambieer daarbij de kwaliteiten en complementariteit van beide spelers in elkaar te schuiven om zo te komen tot een sterke en vernieuwde aanpak op het terrein.'Groen blijft kritisch tegenover de plannen van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers, nadat hijJoin.Vlaanderen en het Minderhedenforum opriep hun krachten te bundelen. 'Dat neemt niet weg dat de vragen over Join.Vlaanderen even relevant en prangend blijven. Daarnaast mag de bundeling van de krachten geen schijnmanoeuvre zijn om het Minderhedenforum toch nog op te doeken', stelt Vlaams Parlementslid An Moerenhout van Groen.Groen weet dat de partnerorganisaties zich terugtrokken toen de minister Join.Vlaanderen aankondigde. 'Dat roept vragen op. Net zoals het erop lijkt dat er parallellen zijn tussen Join.Vlaanderen en het Integratiepact vzw. Die laatste werd door onafhankelijke consulten tegen het licht gehouden en kreeg een negatieve beoordeling', aldus Moerenhout. Verder blijft Groen kritisch tegenover de plannen van minister Somers om de twee organisaties te bundelen. 'Is dit een schijnmanoeuvre van minister Somers om het Minderhedenforum alsnog te verzwakken? Als er niet meer middelen zijn, heeft het alle schijn ervan. Of je krijgt een Minderhedenforum light. Daar hebben etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen weinig aan.'