Na de volgende lokale verkiezingen houden de OCMW's op te bestaan. De gemeentebesturen nemen alle bevoegdheden over. Dat berichten De Standaard en Het Nieuwsblad.

In januari 2019 - na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 - houden de OCMW's op te bestaan, alleszins in Vlaanderen. Er worden dan geen nieuwe OCMW-raden geïnstalleerd. Het gemeentebestuur neemt alle bevoegdheden over en is dan het enige lokale bestuur.

Vlaams regeerakkoord

Een beslissing in die richting is al in vorige regeerperioden voorbereid en stond ook vermeld in het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota's van de ministers Jo Vandeurzen (CD&V) van Welzijn en Liesbeth Homans (N-VA) van Binnenlands Bestuur. Met de conceptnota van minister Homans die de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde, is de zaak onomkeerbaar en zijn alle vaagheden en twijfels weggewerkt. (Belga/AVE)

Na de volgende lokale verkiezingen houden de OCMW's op te bestaan. De gemeentebesturen nemen alle bevoegdheden over. Dat berichten De Standaard en Het Nieuwsblad. In januari 2019 - na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 - houden de OCMW's op te bestaan, alleszins in Vlaanderen. Er worden dan geen nieuwe OCMW-raden geïnstalleerd. Het gemeentebestuur neemt alle bevoegdheden over en is dan het enige lokale bestuur. Een beslissing in die richting is al in vorige regeerperioden voorbereid en stond ook vermeld in het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota's van de ministers Jo Vandeurzen (CD&V) van Welzijn en Liesbeth Homans (N-VA) van Binnenlands Bestuur. Met de conceptnota van minister Homans die de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde, is de zaak onomkeerbaar en zijn alle vaagheden en twijfels weggewerkt. (Belga/AVE)