Louis Tobback sprak zich niet uit over coalitievorming omdat hij de beslissing hierover overlaat aan Mohamed Ridouani, zijn opvolger als lijsttrekker van SP.A.

Parys wees erop 'dat na 24 jaar SP.A-CD&V-bewind in Leuven; het goed is dat er andere partijen aan de macht komen'.

'Als we zeggen voor een frisse wind te willen zorgen, dan zou het vreemd zijn dat we de leidende formatie van die 24 jaar mee in de coalitie willen opnemen. Ik sluit het niet uit, maar het zou bijzonder onwaarschijnlijk zijn', aldus Parys die onder meer een andere stijl van besturen voorstaat met een grotere rol voor de burger in het beleid.

N-VA pleit onder meer voor de oprichting van deelgemeentenadviesraden en experimenten met burgerbegrotingen.

Wat inspraak betreft wees Tobback op het feit 'dat de Leuvense schepenen nog nooit op zovele plaatsen informatie- en inspraakvergaderingen houden als nu'.

'De bestuursstijl zal sowieso veranderen want die van Ridouani als burgemeester zal heel anders zijn dan die van mij. De Leuvenaar heeft mij 24 jaar het vertrouwen gegeven met kiespercentages voor de sp.a die in die periode steeds boven de 30 procent uitkwamen. Ik vraag hem mij nog een keer te vertrouwen als ik zeg dat Ridouani de juiste opvolger is voor mij als burgemeester', aldus Tobback.

Louis Tobback sprak zich niet uit over coalitievorming omdat hij de beslissing hierover overlaat aan Mohamed Ridouani, zijn opvolger als lijsttrekker van SP.A. Parys wees erop 'dat na 24 jaar SP.A-CD&V-bewind in Leuven; het goed is dat er andere partijen aan de macht komen'. 'Als we zeggen voor een frisse wind te willen zorgen, dan zou het vreemd zijn dat we de leidende formatie van die 24 jaar mee in de coalitie willen opnemen. Ik sluit het niet uit, maar het zou bijzonder onwaarschijnlijk zijn', aldus Parys die onder meer een andere stijl van besturen voorstaat met een grotere rol voor de burger in het beleid. N-VA pleit onder meer voor de oprichting van deelgemeentenadviesraden en experimenten met burgerbegrotingen. Wat inspraak betreft wees Tobback op het feit 'dat de Leuvense schepenen nog nooit op zovele plaatsen informatie- en inspraakvergaderingen houden als nu'. 'De bestuursstijl zal sowieso veranderen want die van Ridouani als burgemeester zal heel anders zijn dan die van mij. De Leuvenaar heeft mij 24 jaar het vertrouwen gegeven met kiespercentages voor de sp.a die in die periode steeds boven de 30 procent uitkwamen. Ik vraag hem mij nog een keer te vertrouwen als ik zeg dat Ridouani de juiste opvolger is voor mij als burgemeester', aldus Tobback.