De N-VA dient donderdag een aantal wetsvoorstellen voor een strenger asielbeleid in de Kamer in. Ze beogen onder meer de invoering van een versnelde procedure voor 'kansloze' asielaanvragen.

De N-VA wijst erop dat Fedasil, het federaal agenstchap voor de opvang van asielzoekers, zesduizend plaatsen te kort heeft en dat het aantal asielaanvragen in september en oktober rond de tweeduizend schommelt.

Volgens de partij kan de overheid die veel grotere instroom onmogelijk opvangen met extra personeel en extra opvangplaatsen alleen. Daarvoor zijn volgens haar structurele maatregelen nodig.

Zo wil de N-VA een versnelde procedure voor asielzoekers die uit 'veilige' landen komen, die tegenwerken bij de vaststelling van hun identiteit, geen asielrelaas hebben of frauduleuze documenten gebruiken. Zij krijgen wel een onderzoek, maar dat wordt snel afgerond. De N-VA wil dat de beslissing binnen de twee weken valt.

Daarnaast wil de partij alleen hulp en opvang voor wie het echt nodig heeft. De N-VA bedoelt daarmee de bona fide kandidaat-vluchtelingen uit onveilige landen gedurende hun eerste procedure. Op die manier kan tot de helft van de opvangplekken vrijgemaakt worden, aldus de partij.

De N-VA dient donderdag een aantal wetsvoorstellen voor een strenger asielbeleid in de Kamer in. Ze beogen onder meer de invoering van een versnelde procedure voor 'kansloze' asielaanvragen.De N-VA wijst erop dat Fedasil, het federaal agenstchap voor de opvang van asielzoekers, zesduizend plaatsen te kort heeft en dat het aantal asielaanvragen in september en oktober rond de tweeduizend schommelt.Volgens de partij kan de overheid die veel grotere instroom onmogelijk opvangen met extra personeel en extra opvangplaatsen alleen. Daarvoor zijn volgens haar structurele maatregelen nodig.Zo wil de N-VA een versnelde procedure voor asielzoekers die uit 'veilige' landen komen, die tegenwerken bij de vaststelling van hun identiteit, geen asielrelaas hebben of frauduleuze documenten gebruiken. Zij krijgen wel een onderzoek, maar dat wordt snel afgerond. De N-VA wil dat de beslissing binnen de twee weken valt. Daarnaast wil de partij alleen hulp en opvang voor wie het echt nodig heeft. De N-VA bedoelt daarmee de bona fide kandidaat-vluchtelingen uit onveilige landen gedurende hun eerste procedure. Op die manier kan tot de helft van de opvangplekken vrijgemaakt worden, aldus de partij.