In een mededeling wijst de N-VA erop dat sinds de partij in 2015 in het stadsbestuur van Tienen kwam er onder leiding van Tombeur eindelijk werk werd gemaakt van een integratiebeleid. In de dienst bevolking en burgerlijke stand werden de eerste stappen gezet werd op vlak van digitalisering. "Als schepen van buurtwerking tracht Tombeur de mensen in buurten bovendien zoveel mogelijk bij elkaar te brengen", aldus de N-VA. Na de verkiezingen in 2012 vormden sp.a en CD&V in Tienen een bestuur. CD&V blies eind 2014 echter deze coalitie op en na een procedure waarbij de onbestuurbaarheid van de stad werd vastgesteld vormden CD&V, N-VA, Open Vld en Groen medio 2015 een nieuwe bestuur onder leiding van Katrien Partyka (CD&V). Van alle partijen maakte tot dusver enkel Open Vld haar lijsttrekker bekend. Dat is OCMW-voorzitter Bram Delvaux. (Belga)

In een mededeling wijst de N-VA erop dat sinds de partij in 2015 in het stadsbestuur van Tienen kwam er onder leiding van Tombeur eindelijk werk werd gemaakt van een integratiebeleid. In de dienst bevolking en burgerlijke stand werden de eerste stappen gezet werd op vlak van digitalisering. "Als schepen van buurtwerking tracht Tombeur de mensen in buurten bovendien zoveel mogelijk bij elkaar te brengen", aldus de N-VA. Na de verkiezingen in 2012 vormden sp.a en CD&V in Tienen een bestuur. CD&V blies eind 2014 echter deze coalitie op en na een procedure waarbij de onbestuurbaarheid van de stad werd vastgesteld vormden CD&V, N-VA, Open Vld en Groen medio 2015 een nieuwe bestuur onder leiding van Katrien Partyka (CD&V). Van alle partijen maakte tot dusver enkel Open Vld haar lijsttrekker bekend. Dat is OCMW-voorzitter Bram Delvaux. (Belga)