Volgens het reglement van de Kamer wordt de installatievergadering voorgezeten door de uittredende Kamervoorzitter, als die is herverkozen. Aangezien dat bij Siegfried Bracke (N-VA) niet het geval is, moet het Kamerlid met de grootste anciënniteit die taak op zich nemen. Die eer komt dus Patrick Dewael toe. De Limburgse liberaal raakte in 1985 voor het eerst verkozen.

Wie na de installatievergadering Kamervoorzitter wordt, is nog niet duidelijk. Mogelijk wordt dat donderdag ook niet beslist. Volgens het Kamerreglement moet de Kamer het vast bureau, waarvan de voorzitter deel uitmaakt, binnen de vijftien dagen na de installatie kiezen.

Verschillende fracties overwegen om een eigen kandidaat naar voor te schuiven. Een kandidaat is alvast Valerie Van Peel van N-VA.

Omdat de regeringsvorming nog niet eens in haar kinderschoenen staat, vindt ze het logisch dat de grootste fractie een kandidaat naar voren schuift. Bovendien wil ze een nieuwe wind door het parlement laten waaien. Dat komt volgens Van Peel neer op meer transparantie, dichter bij de mensen en meer efficiëntie. Geen debatten meer tot in het holst van de nacht waarbij Kamerleden voor de derde keer met dezelfde argumenten komen aandraven of digitaal stemmen in plaats van op papier, voert ze als voorbeelden aan.

De eedaflegging moet ook duidelijk maken hoe groot de taalgroepen precies zijn. De taalgroep van de in Brussel verkozen Kamerleden hangt af van de taal waarin ze de eed afleggen. Doen ze dat in de twee talen, dan is de taal waarin de eed het eerst is afgelegd bepalend.

In Brussel zijn twee Nederlandstalige Kamerleden verkozen op hoofzakelijk Franstalige lijsten. Het gaat om Tinne Van der Straeten (verkozen op een Ecolo-lijst) en Maria Vindevoghel (PVDA). Als ze de eed eerst in het Nederlands afleggen, groeit de Nederlandstalige taalgroep van 87 naar 89 Kamerleden.

Lees ook: N-VA likt haar wonden: 'Wij zitten niet in een existentiële crisis'

Volgens het reglement van de Kamer wordt de installatievergadering voorgezeten door de uittredende Kamervoorzitter, als die is herverkozen. Aangezien dat bij Siegfried Bracke (N-VA) niet het geval is, moet het Kamerlid met de grootste anciënniteit die taak op zich nemen. Die eer komt dus Patrick Dewael toe. De Limburgse liberaal raakte in 1985 voor het eerst verkozen. Wie na de installatievergadering Kamervoorzitter wordt, is nog niet duidelijk. Mogelijk wordt dat donderdag ook niet beslist. Volgens het Kamerreglement moet de Kamer het vast bureau, waarvan de voorzitter deel uitmaakt, binnen de vijftien dagen na de installatie kiezen. Verschillende fracties overwegen om een eigen kandidaat naar voor te schuiven. Een kandidaat is alvast Valerie Van Peel van N-VA. Omdat de regeringsvorming nog niet eens in haar kinderschoenen staat, vindt ze het logisch dat de grootste fractie een kandidaat naar voren schuift. Bovendien wil ze een nieuwe wind door het parlement laten waaien. Dat komt volgens Van Peel neer op meer transparantie, dichter bij de mensen en meer efficiëntie. Geen debatten meer tot in het holst van de nacht waarbij Kamerleden voor de derde keer met dezelfde argumenten komen aandraven of digitaal stemmen in plaats van op papier, voert ze als voorbeelden aan. De eedaflegging moet ook duidelijk maken hoe groot de taalgroepen precies zijn. De taalgroep van de in Brussel verkozen Kamerleden hangt af van de taal waarin ze de eed afleggen. Doen ze dat in de twee talen, dan is de taal waarin de eed het eerst is afgelegd bepalend.In Brussel zijn twee Nederlandstalige Kamerleden verkozen op hoofzakelijk Franstalige lijsten. Het gaat om Tinne Van der Straeten (verkozen op een Ecolo-lijst) en Maria Vindevoghel (PVDA). Als ze de eed eerst in het Nederlands afleggen, groeit de Nederlandstalige taalgroep van 87 naar 89 Kamerleden.