'Liesbeth Homans zou beter haar bevoegdheid Integratie en Inburgering aan haar laten voorbijgaan,' zo zei Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem op Twitter. 'Al dat polariseren en dat Trump-gehalte kunnen we missen.'
...

'Liesbeth Homans zou beter haar bevoegdheid Integratie en Inburgering aan haar laten voorbijgaan,' zo zei Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem op Twitter. 'Al dat polariseren en dat Trump-gehalte kunnen we missen.'Volgens N-VA is een verschuiving van de bevoegdheden niet aan de orde. Matthias Diependaele, fractieleider voor N-VA in het Vlaams Parlement, neemt de woorden niet al te serieus op. 'Van mevrouw Van Volcem horen we wel vaker rare dingen, die niet altijd gesteund zijn op enige logica. Toen het kamp in Calais er was, heb ik haar ooit horen pleiten dat alle leegstaande huizen in West-Vlaanderen zouden moeten opengesteld worden voor die mensen. We hebben daar toen niet op gereageerd, want aan die woorden hechtten wij weinig belang.'Miranda Van Eetvelde (N-VA) wijst er nog fijntjes op dat de liberalen niet nodig waren voor een meerderheid in het Vlaams Parlement. 'Dat komt dan uit de mond van een coalitiepartner!? Zeer collegiaal'Open Vld-fractieleider Bart Somers wil de discussie niet op de spits drijven en zegt aan Belga dat de uitspraken van Van Volcem geen partijstandpunt vertolken. 'De enige plaats waar ministers en parlementsleden ten gronde over feiten en de interpretatie ervan debatteren, is het parlement. Niet in de kranten. En dat debat zal in de komende weken in het parlement gevoerd worden.'