'Geert Bourgeois noemde het jongste zomerakkoord van de Vlaamse regering "historisch". Ik stel voor dat we de geschiedenis laten beoordelen wat historisch is.' Philip Roose zit niet verlegen om een cassante uitspraak, en zo kent twitterend Vlaanderen hem ook: als de kerel die vanuit Italië de Vlaamse politiek onder vuur neemt. Jarenlang verdedigde hij door dik en dun de N-VA, haar beleid en haar politici. Hij kreeg zelfs de reputatie van een Twitter-trol - het voetvolk dat de eigen partij kritiekloos bezingt en genadeloos inhakt op politieke tegenstrevers. Maar sinds kort is er een 'Philip Roose 2.0': een even conservatieve en Vlaams-nationalistische stem als vroeger, maar lang niet meer zo'n blinde fan van de partij waarvan hij ooit lid was. 'Of de N-VA voor "meer en beter Vlaanderen" heeft gezorgd? Misschien is het beter dat ik daar niet op antwoord.'
...