Volgens de vakbonden moet het sociaal akkoord over het aanvullend pensioen integraal worden uitgevoerd door de regering. Daar is regeringspartij N-VA het evenwel niet mee eens.

"We moeten dat akkoord bekijken en de regering moet ook haar zeg hebben", zegt fractieleider Hendrik Vuye in De Zevende Dag. N-VA zit in dat verband niet op dezelfde lijn met CD&V, die het bereikte akkoord als heilig beschouwt.

Voorwaarde van de bonden

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk zijn de sociale partners het afgelopen week eens geraakt over het aanvullend pensioen. Een van de voornaamste elementen van het akkoord dat de Groep van Tien bereikte, is een aanpassing van het rendement voor de aanvullende pensioenen. Het wettelijk gegarandeerde minimumrendement 3,25 procent voor de werkgeversbijdrage en 3,75 procent voor de werknemersbijdrage was in het huidige klimaat van lage rentes onhoudbaar geworden.

De vakbonden sloten zich aan bij het akkoord op voorwaarde dat de regering het akkoord integraal uitvoert, dus zonder enige aanpassing van welke aard ook.

Maar daar is regeringspartij N-VA het duidelijk niet mee eens, bleek zondag uit het debat in De Zevende Dag.

'Geen notaris'

"Ik ben niet verkozen in het parlement om een soort notaris te zijn van de sociale partners. Ik wil ze hun vrijheid geven, maar ik vind persoonlijk dat het veel beter zou zijn om te evolueren naar een tripartite sociaal overleg, waar de regering van bij het begin bij betrokken is. Als de partners iets doen, moet de regering daar ook haar zeg in hebben", aldus fractieleider Hendrik Vuye.

Voor CD&V vormt het bereikte akkoord tussen bonden en werkgevers geen probleem. "Voor mij is een sociaal akkoord wel heilig en ik vind dat het overleg springlevend is", reageerde Servais Verherstraeten (CD&V). "Er zijn sociale akkoorden over de verhoging van de lonen, over overgangsmaatregelen rond brugpensioen, over de beschikbaarheid van bruggepensioneerden. Ik denk dat je dat moet respecteren en stimuleren, want dat levert sociale vrede en jobs op."

Voor Open VLD is het sociaal overleg 'niet heilig', "maar in België heeft het in het verleden aanleiding gegeven tot werkbare compromissen", zei Patrick Dewael, Kamerfractieleider voor Open Vld. (VRT/BO)

Volgens de vakbonden moet het sociaal akkoord over het aanvullend pensioen integraal worden uitgevoerd door de regering. Daar is regeringspartij N-VA het evenwel niet mee eens."We moeten dat akkoord bekijken en de regering moet ook haar zeg hebben", zegt fractieleider Hendrik Vuye in De Zevende Dag. N-VA zit in dat verband niet op dezelfde lijn met CD&V, die het bereikte akkoord als heilig beschouwt.Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk zijn de sociale partners het afgelopen week eens geraakt over het aanvullend pensioen. Een van de voornaamste elementen van het akkoord dat de Groep van Tien bereikte, is een aanpassing van het rendement voor de aanvullende pensioenen. Het wettelijk gegarandeerde minimumrendement 3,25 procent voor de werkgeversbijdrage en 3,75 procent voor de werknemersbijdrage was in het huidige klimaat van lage rentes onhoudbaar geworden. De vakbonden sloten zich aan bij het akkoord op voorwaarde dat de regering het akkoord integraal uitvoert, dus zonder enige aanpassing van welke aard ook.Maar daar is regeringspartij N-VA het duidelijk niet mee eens, bleek zondag uit het debat in De Zevende Dag."Ik ben niet verkozen in het parlement om een soort notaris te zijn van de sociale partners. Ik wil ze hun vrijheid geven, maar ik vind persoonlijk dat het veel beter zou zijn om te evolueren naar een tripartite sociaal overleg, waar de regering van bij het begin bij betrokken is. Als de partners iets doen, moet de regering daar ook haar zeg in hebben", aldus fractieleider Hendrik Vuye.Voor CD&V vormt het bereikte akkoord tussen bonden en werkgevers geen probleem. "Voor mij is een sociaal akkoord wel heilig en ik vind dat het overleg springlevend is", reageerde Servais Verherstraeten (CD&V). "Er zijn sociale akkoorden over de verhoging van de lonen, over overgangsmaatregelen rond brugpensioen, over de beschikbaarheid van bruggepensioneerden. Ik denk dat je dat moet respecteren en stimuleren, want dat levert sociale vrede en jobs op." Voor Open VLD is het sociaal overleg 'niet heilig', "maar in België heeft het in het verleden aanleiding gegeven tot werkbare compromissen", zei Patrick Dewael, Kamerfractieleider voor Open Vld. (VRT/BO)