Het Vlaams regeerakkoord, geschreven door N-VA, CD&V en Open Vld, telt verschillende verwijzingen naar toekomstig federaal beleid. Omdat N-VA geen deel uitmaakt van de nieuwe federale regering, maakt de partij zich zorgen. "Onze Vlaamse ambities rond het optrekken van de werkzaamheidsgraad dreigen een 'tijger zonder tanden' te worden nu federaal weigert de lasten op arbeid, pensioenen, ziekteverzekering, en de werkloosheidsuitkeringen te hervormen", zegt Ronse. "Ook het effect van de jobbonus lijkt door het federale programma gefnuikt te worden." Arbeidseconoom Stijn Baert maakte gelijkaardige bedenkingen in een opiniestuk. "Jazeker, een van de weinige concrete cijfers in het akkoord is een stijging van de werkzaamheidsgraad naar 80 procent tegen 2030", schreef hij. "Maar de maatregelen die ertegenover worden gezet, kunnen mij voorlopig niet overtuigen. In feite schuift de Vivaldi-regering de ­hervormingen voor zich uit. Na weken ­discussiëren kijken de Vivaldisten zowaar richting jaarlijkse werkgelegenheidsconferenties én naar de sociale partners om de 80 procent werkzaamheidsgraad te realiseren." N-VA vraagt nu een hoorzitting met de professor en de minister. "Ik wil dat minstens de engagementen uit de jobsdeal van voormalig premier Michel worden nagekomen", zegt Ronse. N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover is alvast niet onder de indruk van de regeerverklaring van premier Alexander De Croo. In een reactie bij Villa Politica had De Roover het over een "positivo-woordenbrij" die de "vele tegenstellingen" in de regeringsploeg moet verhullen. "Veel ambiance en geestdrift heeft de toespraak niet kunnen wekken", aldus De Roover. De Roover erkent dat er ook goede dingen in het Vivaldi-akkoord staan. Zo steunt N-VA de ambitie om de activiteitsgraad op te krikken naar 80 procent. "De vraag is alleen: hoe doe je dat? Ik lees in het akkoord heel weinig activeringsmaatregelen". Volgens De Roover blijft het regeerakkoord vaak hangen bij "bewust vage passages" en mist het concrete maatregelen. Volgens hem is de focus van de nieuwe regering vooral "het uitschakelen van de N-VA" en het overbruggen van de tegenstellingen tussen Vlaanderen en Wallonië. "Men legt daar dan een dun laagje vernis overheen. Maar dat is een heel dunne pel", aldus De Roover. Over de samenstelling van de regering zegt De Roover dat het afwachten is hoe de nieuwe gezichten het ervan af zullen brengen. Over de terugkeer van Frank Vandenbroucke zegt hij: "Men kan zich afvragen of men een oud paard nog van stal moet halen, maar zijn technische kennis staat natuurlijk buiten kijf, al had hij misschien beter op pensioenen gezeten". Wat Sammy Mahdi (CD&V) op Asiel en Migratie betreft, zegt De Roover dat het probleem zeker niet de figuur Sammy Mahdi is, maar wel het "Ecolo/Groen-beleid dat hij zal moeten uitvoeren". (Belga)

Het Vlaams regeerakkoord, geschreven door N-VA, CD&V en Open Vld, telt verschillende verwijzingen naar toekomstig federaal beleid. Omdat N-VA geen deel uitmaakt van de nieuwe federale regering, maakt de partij zich zorgen. "Onze Vlaamse ambities rond het optrekken van de werkzaamheidsgraad dreigen een 'tijger zonder tanden' te worden nu federaal weigert de lasten op arbeid, pensioenen, ziekteverzekering, en de werkloosheidsuitkeringen te hervormen", zegt Ronse. "Ook het effect van de jobbonus lijkt door het federale programma gefnuikt te worden." Arbeidseconoom Stijn Baert maakte gelijkaardige bedenkingen in een opiniestuk. "Jazeker, een van de weinige concrete cijfers in het akkoord is een stijging van de werkzaamheidsgraad naar 80 procent tegen 2030", schreef hij. "Maar de maatregelen die ertegenover worden gezet, kunnen mij voorlopig niet overtuigen. In feite schuift de Vivaldi-regering de ­hervormingen voor zich uit. Na weken ­discussiëren kijken de Vivaldisten zowaar richting jaarlijkse werkgelegenheidsconferenties én naar de sociale partners om de 80 procent werkzaamheidsgraad te realiseren." N-VA vraagt nu een hoorzitting met de professor en de minister. "Ik wil dat minstens de engagementen uit de jobsdeal van voormalig premier Michel worden nagekomen", zegt Ronse. N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover is alvast niet onder de indruk van de regeerverklaring van premier Alexander De Croo. In een reactie bij Villa Politica had De Roover het over een "positivo-woordenbrij" die de "vele tegenstellingen" in de regeringsploeg moet verhullen. "Veel ambiance en geestdrift heeft de toespraak niet kunnen wekken", aldus De Roover. De Roover erkent dat er ook goede dingen in het Vivaldi-akkoord staan. Zo steunt N-VA de ambitie om de activiteitsgraad op te krikken naar 80 procent. "De vraag is alleen: hoe doe je dat? Ik lees in het akkoord heel weinig activeringsmaatregelen". Volgens De Roover blijft het regeerakkoord vaak hangen bij "bewust vage passages" en mist het concrete maatregelen. Volgens hem is de focus van de nieuwe regering vooral "het uitschakelen van de N-VA" en het overbruggen van de tegenstellingen tussen Vlaanderen en Wallonië. "Men legt daar dan een dun laagje vernis overheen. Maar dat is een heel dunne pel", aldus De Roover. Over de samenstelling van de regering zegt De Roover dat het afwachten is hoe de nieuwe gezichten het ervan af zullen brengen. Over de terugkeer van Frank Vandenbroucke zegt hij: "Men kan zich afvragen of men een oud paard nog van stal moet halen, maar zijn technische kennis staat natuurlijk buiten kijf, al had hij misschien beter op pensioenen gezeten". Wat Sammy Mahdi (CD&V) op Asiel en Migratie betreft, zegt De Roover dat het probleem zeker niet de figuur Sammy Mahdi is, maar wel het "Ecolo/Groen-beleid dat hij zal moeten uitvoeren". (Belga)