N-VA'ers Peter De Roover en Kristien Van Vaerenbergh hebben in het federaal parlement een wetsvoorstel ingediend om de taalfaciliteiten in Ronse af te schaffen. Die garanderen dat inwoners bij de stadsdiensten in het Frans geholpen moeten worden als ze daarom vragen.
...