De N-VA wil via de rechtbank verhinderen dat na het parlement van de Duitstalige gemeenschap ook nog het Brussels parlement een belangenconflict zou inroepen tegen het Vlaams wetsvoorstel over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.

Het parlement van de Duitstalige gemeenschap riep vorige week een belangenconflict in tegen het wetsvoorstel over B-H-V, waardoor de verdere parlementaire procedure is opgeschort gedurende 120 dagen.

Het gaat om het vierde belangenconflict tegen het wetsvoorstel, dat eind 2007 door de Vlamingen eenzijdig in de kamercommissie Binnenlandse Zaken werd goedgekeurd.

Algemeen wordt aangenomen dat het Duitstalig parlement de laatste parlementaire assemblée is waar een motie tot belangenconflict inzake B-H-V kan worden goedgekeurd.

Brussels parlement

Maar er gaan stemmen op dat de Franstaligen later eventueel ook nog via het Brussels parlement een belangenconflict zouden inroepen om op die manier opnieuw vier maanden tijd te kopen.

Om dat af te blokken, is de N-VA naar de rechtbank van eerste aanleg gestapt. De partij wil dat de rechter oordeelt dat het Brussels hoofdstedelijk parlement niet gerechtigd is om een belangenconflict in de zaak B-H-V in te roepen.

Met hetzelfde argument heeft de partij ook het parlement van de Duitstalige gemeenschap gedagvaard. De N-VA wil dat de rechter het in Eupen ingeroepen belangenconflict zonder waarde verklaart.

De N-VA wil via de rechtbank verhinderen dat na het parlement van de Duitstalige gemeenschap ook nog het Brussels parlement een belangenconflict zou inroepen tegen het Vlaams wetsvoorstel over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.Het parlement van de Duitstalige gemeenschap riep vorige week een belangenconflict in tegen het wetsvoorstel over B-H-V, waardoor de verdere parlementaire procedure is opgeschort gedurende 120 dagen.Het gaat om het vierde belangenconflict tegen het wetsvoorstel, dat eind 2007 door de Vlamingen eenzijdig in de kamercommissie Binnenlandse Zaken werd goedgekeurd.Algemeen wordt aangenomen dat het Duitstalig parlement de laatste parlementaire assemblée is waar een motie tot belangenconflict inzake B-H-V kan worden goedgekeurd.Brussels parlementMaar er gaan stemmen op dat de Franstaligen later eventueel ook nog via het Brussels parlement een belangenconflict zouden inroepen om op die manier opnieuw vier maanden tijd te kopen.Om dat af te blokken, is de N-VA naar de rechtbank van eerste aanleg gestapt. De partij wil dat de rechter oordeelt dat het Brussels hoofdstedelijk parlement niet gerechtigd is om een belangenconflict in de zaak B-H-V in te roepen.Met hetzelfde argument heeft de partij ook het parlement van de Duitstalige gemeenschap gedagvaard. De N-VA wil dat de rechter het in Eupen ingeroepen belangenconflict zonder waarde verklaart.