Aberkan werd door het Brusselse gerecht voorwaardelijk vrijgelaten omdat het Hof van Cassatie te lang heeft getreuzeld om een datum vast te leggen voor de behandeling van haar beroepsprocedure. Ze mag het land evenwel niet verlaten en mag Molenbeek niet betreden.

"In de huidige gespannen terreuromstandigheden is de houding van de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling onbegrijpelijk", vinden N-VA-Kamerleden Sophie De Wit en Kristien Van Vaerenberg. "De vele moeite die wordt gedaan om de geloofwaardigheid van Justitie terug op te bouwen wordt hiermee door Justitie zelf in één klap tenietgedaan. Dit getuigt van een grote wereldvreemdheid en geeft aan andere veroordeelden het signaal dat ze maar gewoon in Cassatieberoep moeten gaan om weer op vrije voeten te komen."

Ook dat het Hof van Cassatie, dat moet oordelen of de gerechtelijke procedures correct zijn gevolgd, nog geen datum heeft vastgelegd doet in deze tijden de wenkbrauwen fronsen, vinden de twee Kamerleden. "Voor de regering en de politie is de terreurbestrijding een absolute prioriteit. Het is belangrijk dat ook Justitie op diezelfde golflengte zit, anders verliezen we al onze geloofwaardigheid in de strijd tegen terrorisme." (Belga/JH)

Aberkan werd door het Brusselse gerecht voorwaardelijk vrijgelaten omdat het Hof van Cassatie te lang heeft getreuzeld om een datum vast te leggen voor de behandeling van haar beroepsprocedure. Ze mag het land evenwel niet verlaten en mag Molenbeek niet betreden. "In de huidige gespannen terreuromstandigheden is de houding van de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling onbegrijpelijk", vinden N-VA-Kamerleden Sophie De Wit en Kristien Van Vaerenberg. "De vele moeite die wordt gedaan om de geloofwaardigheid van Justitie terug op te bouwen wordt hiermee door Justitie zelf in één klap tenietgedaan. Dit getuigt van een grote wereldvreemdheid en geeft aan andere veroordeelden het signaal dat ze maar gewoon in Cassatieberoep moeten gaan om weer op vrije voeten te komen." Ook dat het Hof van Cassatie, dat moet oordelen of de gerechtelijke procedures correct zijn gevolgd, nog geen datum heeft vastgelegd doet in deze tijden de wenkbrauwen fronsen, vinden de twee Kamerleden. "Voor de regering en de politie is de terreurbestrijding een absolute prioriteit. Het is belangrijk dat ook Justitie op diezelfde golflengte zit, anders verliezen we al onze geloofwaardigheid in de strijd tegen terrorisme." (Belga/JH)