In de reportage wijst criminologe Tine Vertommen erop dat 17 procent van de jonge sporters in aanraking komt met een vorm van seksuele intimidatie. 'Er zijn een aantal stappen gezet, maar ik vind het nog steeds een zwaar onderschat probleem', stelt ze. 'De aanpak ervan blijft in gebreke. Het is al heel lang vijf na twaalf.'

Vertommen pleit voor een goede screening van sportbegeleiders, niet enkel op sportief maar ook op pedagogisch vlak. 'Op zich is het goed dat de getuigenissen naar boven komen, dat we samen een klimaat hebben geschapen waarin dat mogelijk is', reageert Muyters. 'De getuigenissen zijn belangrijk. Slachtoffers moeten weten dat ze ermee naar buiten kunnen komen. Dat helpt om het probleem aan te pakken. Maar het is helaas geen probleem van sport alleen. Het komt ook voor in scholen, in de kerk, in theaters enzovoort. Een aanpak die alléén op sport focust is dus niet voldoende.'

De minister stelt dat zijn beleid gericht is op preventie en reactie. 'Ik wil in de eerste plaats voorkomen dat overschrijdend gedrag plaatsvindt. Net daarom is een bewijs van goed gedag en zeden als alleenstaande maatregel vooral een symbool, maar geen sluitende oplossing. Iemand moet immers eerst veroordeeld zijn - en dus al foute dingen gedaan hebben - voor hij dat niet krijgt. Maar áls er overschrijdend gedrag plaatsvindt, wil ik dat federaties, clubs, bestuursleden, ouders en sporters zelf sterk genoeg staan om de gepaste reactie te geven.'

Muyters vraagt elke federatie om een goed beleid op poten te zetten voor hun clubs. 'Ik volg dat ook op, dat staat in de overeenkomsten met de federaties. Niet elke sport is dezelfde, niet elke club is gelijk, dus één aanpak voor alle sportclubs gaat niet werken. Net daarom vind ik de betrokkenheid van de federaties zo belangrijk: zij moeten het op het terrein doen.'

In de reportage wijst criminologe Tine Vertommen erop dat 17 procent van de jonge sporters in aanraking komt met een vorm van seksuele intimidatie. 'Er zijn een aantal stappen gezet, maar ik vind het nog steeds een zwaar onderschat probleem', stelt ze. 'De aanpak ervan blijft in gebreke. Het is al heel lang vijf na twaalf.'Vertommen pleit voor een goede screening van sportbegeleiders, niet enkel op sportief maar ook op pedagogisch vlak. 'Op zich is het goed dat de getuigenissen naar boven komen, dat we samen een klimaat hebben geschapen waarin dat mogelijk is', reageert Muyters. 'De getuigenissen zijn belangrijk. Slachtoffers moeten weten dat ze ermee naar buiten kunnen komen. Dat helpt om het probleem aan te pakken. Maar het is helaas geen probleem van sport alleen. Het komt ook voor in scholen, in de kerk, in theaters enzovoort. Een aanpak die alléén op sport focust is dus niet voldoende.' De minister stelt dat zijn beleid gericht is op preventie en reactie. 'Ik wil in de eerste plaats voorkomen dat overschrijdend gedrag plaatsvindt. Net daarom is een bewijs van goed gedag en zeden als alleenstaande maatregel vooral een symbool, maar geen sluitende oplossing. Iemand moet immers eerst veroordeeld zijn - en dus al foute dingen gedaan hebben - voor hij dat niet krijgt. Maar áls er overschrijdend gedrag plaatsvindt, wil ik dat federaties, clubs, bestuursleden, ouders en sporters zelf sterk genoeg staan om de gepaste reactie te geven.' Muyters vraagt elke federatie om een goed beleid op poten te zetten voor hun clubs. 'Ik volg dat ook op, dat staat in de overeenkomsten met de federaties. Niet elke sport is dezelfde, niet elke club is gelijk, dus één aanpak voor alle sportclubs gaat niet werken. Net daarom vind ik de betrokkenheid van de federaties zo belangrijk: zij moeten het op het terrein doen.'