Bij de heraanleg van de E313 ligt een plan op de tafel om - al dan niet gefaseerd - tussen Wommelgem en Ranst vijf rijstroken aan te leggen. Erika Decorte van Wegen en Verkeer Antwerpen benadrukte wel dat het slechts om een mogelijkheid gaat en dat de finale beslissing nog niet genomen is. Bovendien hangt de gefaseerde timing samen met de aanleg van de A102, de ondertunnelde R11 en een sneltram Antwerpen-Ranst. Voor de tweede spoortontsluiting, die de spoorlijn Berchem-Boechout-Lier moet ontlasten en in de Antwerpse haven meer zuurstof moet geven aan het goederenspoortransport, zijn er nog twee opties. Het gaat om een geboorde tunnel van 16 km die het spoortraject onder de grond brengt van Schoten/Merksem tot Lier en om een variant met een spoortunnel onder de R11 die aansluit op de uitgebreide spoorlijn naar Lier. Het spoortraject langs de E313 is van tafel. De plannen zijn voorgesteld aan de betrokken burgemeesters en aan actiegroepen uit de regio. De procedures voor beide projecten worden samengevoegd. Volgens de planning moet de Vlaamse regering eind 2012 de knoop doorhakken, zodat begin 2015 de werken kunnen starten. (KAV)

Bij de heraanleg van de E313 ligt een plan op de tafel om - al dan niet gefaseerd - tussen Wommelgem en Ranst vijf rijstroken aan te leggen. Erika Decorte van Wegen en Verkeer Antwerpen benadrukte wel dat het slechts om een mogelijkheid gaat en dat de finale beslissing nog niet genomen is. Bovendien hangt de gefaseerde timing samen met de aanleg van de A102, de ondertunnelde R11 en een sneltram Antwerpen-Ranst. Voor de tweede spoortontsluiting, die de spoorlijn Berchem-Boechout-Lier moet ontlasten en in de Antwerpse haven meer zuurstof moet geven aan het goederenspoortransport, zijn er nog twee opties. Het gaat om een geboorde tunnel van 16 km die het spoortraject onder de grond brengt van Schoten/Merksem tot Lier en om een variant met een spoortunnel onder de R11 die aansluit op de uitgebreide spoorlijn naar Lier. Het spoortraject langs de E313 is van tafel. De plannen zijn voorgesteld aan de betrokken burgemeesters en aan actiegroepen uit de regio. De procedures voor beide projecten worden samengevoegd. Volgens de planning moet de Vlaamse regering eind 2012 de knoop doorhakken, zodat begin 2015 de werken kunnen starten. (KAV)