Uit de vijfjaarlijkse gezondheidsenquête blijkt dat 13,7 procent van de Belgen medische zorgen uitstelt omwille van financiële redenen. Maya Detiège ziet daarvoor twee oorzaken: ze hebben het geld niet om een doktersbezoek voor te schieten en ze hebben geen zicht op hoeveel ze zullen moeten ophoesten. Om die drempels weg te nemen en meteen ook de toegankelijkheid tot medische zorgverstrekking te verhogen, leggen moeder en dochter Detiège in respectievelijk de Senaat en de Kamer vier wetsvoorstellen op tafel. Een eerste tekst voert een uitdrukkelijk verbod in voor ziekenhuizen, artsen, tandartsen en apothekers om medisch noodzakelijke zorg te weigeren wegens de vermogenstoestand van de patiënten. Er zouden volgens Leona Detiège vandaag zelfs zwarte lijsten circuleren in en tussen ziekenhuizen en artsen. Bewijzen kan ze dat niet, "maar we zien mensen die van het ene naar het andere ziekenhuis worden verschoven en dat ze in de richting van de OCMW-ziekenhuizen worden geduwd". Daarnaast pleiten beide socialisen voor een verbod voor ziekenhuizen, artsen, apothekers en tandartsen om nog voorschotten te vragen. Behalve voor dringende zorg laat de huidige wet dat vandaag toe. Senator Detiège citeert bedragen van 300 tot 1.000 euro, en zelfs 1.300 euro die als voorschot worden gevraagd. Het sp.a-voorstel schaft die mogelijkheid gewoon af, waardoor betaling enkel nog zou kunnen na de zorgverstrekking. (Belga)

Uit de vijfjaarlijkse gezondheidsenquête blijkt dat 13,7 procent van de Belgen medische zorgen uitstelt omwille van financiële redenen. Maya Detiège ziet daarvoor twee oorzaken: ze hebben het geld niet om een doktersbezoek voor te schieten en ze hebben geen zicht op hoeveel ze zullen moeten ophoesten. Om die drempels weg te nemen en meteen ook de toegankelijkheid tot medische zorgverstrekking te verhogen, leggen moeder en dochter Detiège in respectievelijk de Senaat en de Kamer vier wetsvoorstellen op tafel. Een eerste tekst voert een uitdrukkelijk verbod in voor ziekenhuizen, artsen, tandartsen en apothekers om medisch noodzakelijke zorg te weigeren wegens de vermogenstoestand van de patiënten. Er zouden volgens Leona Detiège vandaag zelfs zwarte lijsten circuleren in en tussen ziekenhuizen en artsen. Bewijzen kan ze dat niet, "maar we zien mensen die van het ene naar het andere ziekenhuis worden verschoven en dat ze in de richting van de OCMW-ziekenhuizen worden geduwd". Daarnaast pleiten beide socialisen voor een verbod voor ziekenhuizen, artsen, apothekers en tandartsen om nog voorschotten te vragen. Behalve voor dringende zorg laat de huidige wet dat vandaag toe. Senator Detiège citeert bedragen van 300 tot 1.000 euro, en zelfs 1.300 euro die als voorschot worden gevraagd. Het sp.a-voorstel schaft die mogelijkheid gewoon af, waardoor betaling enkel nog zou kunnen na de zorgverstrekking. (Belga)