Moderna baseert zich op klinische test die werden uitgevoerd bij 4.700 zes- tot elfjarigen. Daaruit komt "één maand na de tweede dosis een sterke immuunrespons in deze groep van kinderen" naar voren, zo staat in een mededeling. Het vaccin heeft ook een "gunstig veiligheidsprofiel", zo meldt Moderna nog. De meest gemelde neveneffecten zijn vermoeidheid, hoofdpijn, koorts en pijn op de plaats van de injectie. De dosis voor de kinderen is beperkt tot 50 microgram. In de oudere leeftijdsgroepen wordt bij de eerste twee dosissen 100 microgram toegediend. Ook andere producenten werken momenteel aan een vaccin dat bij kinderen kan worden toegediend. De Amerikaanse regulator FDA (Food and Drug Administration) komt morgen bijeen om een aanvraag van Pfizer voor een coronavaccin bij vijf- tot elfjarigen te beoordelen. (Belga)

Moderna baseert zich op klinische test die werden uitgevoerd bij 4.700 zes- tot elfjarigen. Daaruit komt "één maand na de tweede dosis een sterke immuunrespons in deze groep van kinderen" naar voren, zo staat in een mededeling. Het vaccin heeft ook een "gunstig veiligheidsprofiel", zo meldt Moderna nog. De meest gemelde neveneffecten zijn vermoeidheid, hoofdpijn, koorts en pijn op de plaats van de injectie. De dosis voor de kinderen is beperkt tot 50 microgram. In de oudere leeftijdsgroepen wordt bij de eerste twee dosissen 100 microgram toegediend. Ook andere producenten werken momenteel aan een vaccin dat bij kinderen kan worden toegediend. De Amerikaanse regulator FDA (Food and Drug Administration) komt morgen bijeen om een aanvraag van Pfizer voor een coronavaccin bij vijf- tot elfjarigen te beoordelen. (Belga)